CATIA V5 – Animate Constraint in Sketch

Ukaz Animate Constraint animate_constraint_ikona znotraj Sketch-a omogoča spreminjanje enega izmed parametrov (constraint-ov). Če je ves Sketch pravilno dimenzioniran (ni predimenzioniran (over constrained) ali poddimenzioniran ((under) constrained), potem lahko gledamo, kako se sketch-a obnaša v odvisnosti od tega, kako se spreminja eden izmed constraint-ov. Na ta način lahko enostavno simuliramo obnašanje nekega kompleksnega sklopa v sketch-u.

Sledeč enostaven primer prikazuje, kako se obnaša  pravokotni trikotnik, ki je  definiran z enim kotom in dolžino katete. V sketch-u moramo klikniti na dimenzijo kota in nato na ikono Animate Constraint animate_constraint_ikona . Odpre se pogovorno okno, v katerem moramo definirati začetno vrednost in končno vrednost spreminjane dimenzije (v našem primeru je to kot) in število korakov, v katerem se sprememba parametra (constrainta) izvrši.


animate_constraint_meni


catia_v5_animate_constraint_in_sketch_1


Poleg parametrov so v pogovornem oknu dostopni tudi gumbi Actions in Options.

Actions

 Run Back Animation Run Back Animation – prikazuje spreminjanje constraint-a tako, da začne od zadnje vrednosti (Last value)

 Pause Animation  Pause Animation – prekine animacijo pri trenutni vrednosti izbranega constraint-a

 Stop Animation Stop Animation – ustavi animacijo in constraint ponastavi na začetno vrednost (konča animacijo)

 Run Animation Run Animation – zažene animacijo glede na izbrane opcije

Options

 One Shot  One Shot – prikaže animacijo samo enkrat

 Reverse  Reverse – prikaže animacijo od začetne do končne vrednosti parametra, nato pa še od končne vrednosti do začetne

 Loop Loop – naredi isto kot Reverse, toda ponavlja animacijo v neskončnost

 Repeat Repeat – naredi isto kot One shot, toda ponavlja animacijo v neskončnost

 

Naslednji primer prikazuje animacijo hoda valja.


Animacija hoda klipa