CATIA V5 – Dodajanje besedila (gravure) na Part

Včasih je na določeno površino 3D modelapotrebno dodati besedilo (gravuro). V kolikor ne uporabljate TYPE3-CAA - dodatka za CATIA V5/ 3DEXPERIENCE za urejanje teksta in grafičnih elementov, je mogoče enostavno besedilo na ravne površine dodati tudi s pomočjo osnovnih funkcionalnosti znotraj CATIA V5 Part Design.

Naslednji primer prikazuje, kako na površino 3D modela dodamo logotip. Za začetek ustvarimo nov 3D part in naredimo ploščico dimenzij 200x100, debeline 10mm.

Nato odpremo novi Drawing, kjer s pomočjo ikone za dodajanje besedia  ali z ukazom insert/ Annotations/Text/Text vnesemo besedilo. Besedilo lahko spremenimo font in velikost.

Ko smo končali z besedilom, pripravimo načrt v DXF formatu.

Nato odpremo DXF File ter kopiramo besedilo.

Vrnemo se na 3D model in kreiramo Sketch na površini. Kopirano besedilo iz DXF-ja prilepimo s funkcijo Paste (CTRL+V). 

Nato s pomočjo funkcije Scale povečamo besedilo na želeno velikost in ga pozicioniramo. Besedilo lahko povečamo ali zmanjšamo.

Ko smo pozicionirali Sketch (besedilo), naredimo Pocket in tako smo zaključili z izdelavo gravure logotipa na 3D modelu.