CATIA V5 – 3D Curve

3D Curve funkcija je dostopna v modolu Freestyle. S pomočjo te funkcije je mogoče kreirati asociativne krivulje, na katere je mogoče dodati točke ali pa jih odstraniti pri ustvarjanju krivulje ali kasneje.


Vrstni red krivulje (Near points) se lahko določi z desnim klikom na prikazanem besedilu. V Tools / Options / Shape / Freestyle znotraj tab-a General lahko postavimo maksimalni dovoljeni vrstni red krivulje. Možnost Automatic order omogoča avtomatsko izračunavanje vrstnega reda krivulje, ki bo najbolje opisala krivuljo glede na njene omejitve.

Deviation option omogoča uporabniku, da postavi maksimalno odstopanje med krivuljo in konstrukcijskimi točkami.


deviation_option_catia_v5

Segmentation option uporabniku omogoča, da postavi največje število omejitev lokov. Minimalna vrednost je 1.

Max order možnost uporabniku omogoča, da postavi omejitve za izračun mono-arc krivulje. Ta možnost je dostopna pri tipu krivulje Control points in Near points.

  • Control points – ko je vrednost Max order presežena, mono-arc krivulja postane multi-arc. Kot posledica se Max order vrednost ne upošteva, loki pa so vedno reda 6.  
  • Near points – ni mogoče ustvariti 3D krivulje z vrstnim redom, ki je večji od vrednosti Max order. Vrednost Max order se vedno izbira, ne glede na to, ali gre za mono-arc ali multi-arc krivuljo.

Minimalna vrijednost za Max order je nastavljena na 5 za tip krivulje Control points, za tip krivulje Near points pa na 2. Maksimalna vrednost za Max order je enaka vrednosti, ki je definirana v Tools / Options / Shape / Freestyle.

Smoothing  je na voljo za parametrizacijo krivulje:  


smoothing_opcija

Možnosti Deviation, Segmentation in Smoothing so na voljo samo za tip krivulje Near points.

Krivuljo lahko editiramo/uredimo z dvojnim klikom na krivuljo. Kazalec je treba premakniti do točke, da se bo prikazal manipulator, s katerim se lahko spremeni položaj določene točke. Z desnim klikom na točko se odpre meni, ki ponuja več možnosti za kreiranje krivulj.  


editovanje_krive


Glede na vrsto oblikovanja krivulje, so dostopne naslednje možnosti:


dostupne_opcije_u_odnosu_na_tip_krive


S klikom na ikono Insert a point insert_a_point je mogoče dodati točko na krivuljo. Če želite dodati novo točko, kliknite na segment med dvema obstoječima točkama in kliknite na želeno lokacijo točke. 


tacka_na_krivoj_catia_v5


S klikom na ikono Remove a point remove_a_point_catia_v5 lahko izbrišemo posamezno točko. Točko označimo, krivulja pa se bo posodobila brez te točke.  


uklanjanje_tacke_na_krivoj_catia_v5


S klikom na ikono Free or constrain a point  Free or constrain a point lahko postavimo točko na določeno geometrijo (krivuljo, točko) tako, da premaknemo točko ali jo proziciramo na krivuljo s pomočjo CTRL tipke in klikom na krivuljo. Točka se bo projicirala po najkrajši razdalji do krivulje. S pomočjo iste ikone lahko tudi odstranimo Constrain od točke.


free_or_constrain_a_point_pozicioniranje_tacke


Mogoče je istočasno označiti vse točke krivulje. To lahko storimo z desnim klikom na geometrijski set ali na eno točko znotraj geometrijskega seta ter za tem z desnim klikom v meniju izberemo Select all points in the geometrical set.


select_all_points_in_the_geometrical_set


Contextual Options

Z desnim klikom na točko se pojavi meni, kjer se nahajajo dodatne možnosti, kot npr. postavljanje tangentosti ali zakrivljenosti. Pri tipu krivulje Through points se lahko tangentnost doda v katero koli točko, pri tipu Near points pa se lahko  doda samo na začetni in/ali končni točki. Če je krivulja narejena s pomočjo Control points, tangentnosti ni mogoče dodati. Na spodnji sliki sta spojeni dve krivulji in tangentnost je dodana v začetni točki modre krivulje (desni klik na točko nato vključi možnost Impose tangency).


contextual_options


Z desnim klikom na točko je mogoče zamenjati tudi zakrivljenost krivulje (Impose Curvature). Prikaže  se puščica, ki označuje smer zakrivljenosti (vektor). Menjava smeri vektorja spreminja tudi smer zakrivljenosti. Smer zakrivljenosti je vezana na ravnino, ki je definirana kot normala na tangentni vektor.


impose_curvature_promena_zakrivljenosti