CATIA V5 - Dodeljevanje parametrov

Ustvarjanje več parametrov, kot tudi dodeljevanje parametrov nekemu delu, omogoča hitro in samodejno spremembo samega dela. Naslednji primer pojasnjuje postopek, kot tudi način ustvarjanja parametrov in s tem povezavo z željenimi parametri.

V 2D okolju Part Design-a je potrebno ustvariti pravokotnik, nato pa v spustnem meniju aktivirati formulo (Tools/Formula). Ko aktiviramo orodje Formula, se odpre okno, kot je prikazano na sliki.


CATIA – Dodelitev parametrov


V odprtem oknu je izbrana možnost Multiple Values, definirana pa je tudi vrsta parametra. V našem primeru je izbran parameter dolžine (Lenght), s klikom na New Parameter type pa se odpre novo okno.


CATIA – Dodelitev parametrov_2CATIA – Dodelitev parametrov_3


V novem oknu je potrebno unesti želene vrednosti parametra (na sliki lahko vidimo, da CATIA sama generira enotno glede na vrsto parametra) in potrdimo s klikom na OK. Na ta način je ustvarjen prvi parameter skupno vrednostjo dveh vrednosti, kot je prikazano v primeru (možno je tudi z več vrednostmi). Parameter imenujemo Parameter A in ga potrdimo s klikom na OK. Na popolnoma enak način ustvari tudi drug parameter – Parameter B.


CATIA – Dodelitev parametrov_4

CATIA – Dodelitev parametrov_5


Ko sta parametra ustvarjena, ju je potrebno povezati z ustreznimi dimenzijami nekega telesa ali skice. V tem primeru sta parametra povezana z vrednostmi dimenzij skice. Z desno miškino tipko na kotni liniji vrstice ene stranice pravokotnika izberemo Offset.5 object / Edit Formula in odpre se okno, v katerem izberemo odgovarjajoči parameter, katerega smo predhodno ustvarili. Nato potrdimo s klikom na OK in postopek ponovimo še za drugo stranico pravokotnika.


CATIA – Dodelitev parametrov_6CATIA – Dodelitev parametrov_7


Po povezovanju se premaknemo v 3D okolje in ustvarimo 3D predmet iz definirane skice. Steblo se je razširilo z omenjenimi parametri.


CATIA – Dodelitev parametrov_8CATIA – Dodelitev parametrov_9CATIA – Dodelitev parametrov_10


Z dvojnim klikom na kateri koli parameter se odpre okno z določenimi vrednostmi. Nato izberemo neko vrednost in naredimo update, nakar 3D objekt spremeni dimenzije na vrednosti, ki so bile določene.


CATIA - Parameter assignment_11CATIA - Dodelitev parametrov_12CATIA - Dodelitev parametrov_13


Z nastavitvijo parametrov so definirane dimenzije 3D modela, rezultat pa je hitra in enostavna sprememba določenih delov parametrov.


Oglejte si še ostale CATIA V5 Tips & Tricks