CATIA V5 - Boolean orodja za več povezanih delov

Projektanti se pri delu srečujejo z različnimi problemi. Ne glede na kompleksnost problema in hitrost njegove realizacije, CATIA V5 nudi različne rešitve. Ena od rešitev je Boolean orodje za povezovanje več različnih delov. Z Boolean orodjem se čas načrtovanja zmanjša, spremembe znotraj samega sklopa pa se avtomatizirajo.


Primer prikazuje, kako se uporablja Boolean orodje za odvzemanje materiala na dveh povezanih ploščah. Primer je sestavljen iz dveh plošč v enem montažnem sklopu, istih dimenzij – 20 x 100 x 200 mm. Na eni plošči (Part 1) je z orodjem Hole izvrtan krog s premerom 20 mm.


Boolean orodje 1       CATIA Boolean hole primer      CATIA Boolean primer z dvema ploščama


V istem delu (Part 1) moramo ustvariti nov element (ang. Body) in v njemu določiti kraj dela. Nato označimo luknjo in s klikom na ikono Hole ustvarite dodaten element, ki bo uporabljen kot povezava med dvema ploščama (Part 1, Part 2).


Stablo u CATIA-i V5 - dodajanje parta          CATIA V5 kreiranje izvrtine


Po izdelavi dodatnega elementa, moramo ta isti element kopirati v Part 2. Kopiramo lahko z desnim klikom na drevesno strukturo / Copy, nato pa z desnim klikom na drevesno strukturo / Paste Special / As Result With Link. Tako je vzpostavljena povezava med obema deloma (Part 1 in Part 2), po kopiranju v steblu pa se pojavi nov element.


CATIA Boolean - dodajanje body-ja   CATIA Booelan - prikaz body-a v steblu po kopiranju


Z desnim klikom miške na telesu označimo predmet telesa. Nato v meniju, ki se odpre, kliknemo na Remove in CATIA bo samodejno odstranila material z druge plošče.


CATIA Boolean - oduzimanje materijala na drugom partu  CATIA Boolean - automatsko oduzimanje materijala na drugom partu


Tako je z zgoraj opisanim postopkom vzpostavljena povezava med dvema deloma oz. dvema ploščama in postopek je avtomatiziran. Zaradi premikanja delov (Partov) se tudi luknja v drugem delu premakne oz. z drugimi besedami; luknji sta med seboj povezani. Zaradi tega moramo po vsakem premiku klikniti Update.


CATIA Boolean - primjer povezivanja partova CATIA V5 boolean - primjer rupaCATIA V5 Boolean - primjer rupa


Ko imamo veliko lukenj / odprtin, jih ni potrebno spreminjati vsako posebej. Boolean orodje je zelo koristno, uporablja pa se ga lahko tudi pri dodajanju materiala.  


Poglejte še ostale CATIA V5 Tips & tricks