Primerjava platforme 3DEXPERIENCE in SmartTeam-a

Primerjava platforme 3DEXPERIENCE in SmartTeam-a

Rast podjetja, pridobivanje novih projektov in kompleksnost poslovanja zahtevajo učinkovito programsko rešitev za upravljanje projektov. Kot posledica sodobne tehnologije nastanejo kompleksnejše zahteve potrošnikov, na katere je potrebno hitro in zanesljivo odgovoriti.  Platforma 3DEXPERIENCE združuje več programskih rešitev v eno samo centralno podatkovno platformo, ki je kadarkoli in kjerkoli na voljo vsem udeležencem, za vse projekte. S povezovanjem aplikacij za konstruiranje, modeliranje, simulacije in izmenjavo informacij platforma 3DEXPERIENCE ustvari okolje, v katerem se je mogoče v realnem času odzvati na zahteve trga.

Informacije o proizvodu, ki se trenutno razvija, so na voljo konstruktorjem in inženirjem v vsakem trenutku razvoja, spreminjati pa jih je mogoče v centralni bazi podatkov. To močno pospešuje celoten proces od konceptualne rešitve do umestitve novega izdelka na trg. Baza podatkov vsebuje 3D modele in dokumentacijo o proizvodih, podatke o logičnih strukturah ter specifikacijah proizvodov, kar olajša upravljanje in izmenjavo informacij, pa tudi sodelovanje.


Koraki za spreminjanje 3D modelov od SmartTeam v 3DEXPERIENCE

Uporabniki SmartTeam-a ne morejo spreminjati podatkov o proizvodu ali projektu v realnem času v centralni bazi podatkov. Pri delu s programsko rešitvijo SmartTeam je potrebno prenesti informacije na lokalni računalnik, da bi napravili spremembe, pri tem pa osrednja zbirka podatkov ostane neposodobljena. Ker se spremembe delajo na podatkih, prenesenih na lokalni računalnik, je potrebno vodjo oddelka obvestiti o njih, kar pa pomeni dodaten korak, ki še upočasnjuje proces razvoja. Pri delu s platformo 3DEXPERIENCE ta korak ni potreben, spremembe se izvedejo v realnem času in so vidne vsem, ki sodelujejo pri razvoju izdelka, ne glede na to, ali gre za konstruktorje, tehnologe, vodjo oddelka ali zaposlene v logistični verigi.


Možnosti, ki jih ponuja platforma 3DEXPERIENCE, so v primerjavi s programsko rešitvijo SmarTeam veliko bolj učinkovite in produktivne. Največji premik naprej izhaja iz dejstva, da platforma 3DEXPERIENCE omogoča spreminjanje in izmenjavo informacij v realnem času. To je mogoče zaradi centralne baze podatkov in aplikacij za modeliranje, konstruiranje, simulacije, analize ter aplikacij za vodenje projektov in življenjskega ciklusa izdelkov.


Kontaktirajte nas za več informacij