Odprtje laboratorija 3DEXPERIENCE na Fakulteti za strojništvo v Beogradu, 17.10.2019

Odprtje laboratorija 3DEXPERIENCE na Fakulteti za strojništvo v Beogradu, 17.10.2019

17.10.2019 so naši kolegi iz podružnice v Beogradu odprli laboratorij 3DEXPERIENCE. Dekan strojne fakultete je na otvoritvi je povedal, da je njihova ambicija, da laboratorij postane mesto, kjer bo teorija prehajala v prakso.  "Z ustvarjanjem partnerstev s podjetji na tem področju želimo povečati vrednost intelektualnemu kapitalu, ter razvijati nove metode in izdelke" je še povedal Radivoje Mitrović, dekan Fakultete za strojništvo.
Ta laboratorij omogoča študentom in učiteljem, da preizkusijo ideje in koncepte za industrijske izdelke v virtualni resničnosti. Celotno življenjsko dobo izdelka upravljajo skozi enotno platformo - od ideje in konstruiranja, preko simulacij in testiranj, proizvodnje, lansiranja na trgu, pa vse do reciklaže. Platforma v integrirano okolje povezuje različne oddelke, od projektantov, inženirjev, konstrukterjev in menedžerjev, do marketinga in prodaje in predstavlja eno od najsodobnejših programskih rešitev. Omogoča tudi vključitev strokovnjakov različnih profilov z vsega sveta hkrati.
3DEXPERIENCE laboratorija
Laboratorij je rezultat sodelovanja med CADCAM Data iz Beograda, ki je doniral licence za opremo laboratorija za razvoj izdelkov in Fakulteto za strojništvo v Beogradu, študenti, raziskovalci in profesorji pa ga bodo imeli možnost uporabljati. To je prvi tovrstni laboratorij v Beogradu.

3DEXPERIENCE laboratorija
Dragana Kecić, CADCAM Data

Dragana Kecić,
direktorica podjetja CADCAM Data, je povedala, da podjetje že dolgo sodeluje z akademsko skupnostjo preko projektov s strojno in sorodnimi fakultetami v Srbiji. “Izobraževanje postaja vse bolj kompleksno in zahteva uporabo sodobnih programskih orodij, kot tudi sodelovanje z ostalimi deležniki. Potrebe po resursih so velike, zato smo pričeli s sodelovati s Fakulteto za strojništvo. Upamo, da bomo z vašo pomočjo pridonesli našemu gospodarstvu in s tem konkurenčno prednost domačim podjetjem  na svetovnem trgu”, je še dodala.   

Caesar Sanchez Lopes, podpredsednik Airbusa, je dejal, da so za podjetje izredno pomembne inovacije in da je Airbus v tem trenutku osredotočen na uporabo inovacij in teoretičnega znanja. “Zato so nam pomembni ljudje  in njihovo znanje. Ljudje so tisti, ki delajo spremembe, njihova strast, znanje in njihova predanost”.
 
Matteo Cocco iz Dassault Systèmes, je izjavil, da njegovo podjetje dela na mnogih programskih rešitvah v različnih industrijah. Od ideje do izdelka se soočate z številnimi izzivi informacij in potencialnih rešitev. Vložiš veliko časa, ko se odločiš za eno smer, vendar vam nihče ne zagotavlja, da boste uspeli.
3DEXPERIENCE laboratorijaCaesar Sanchez Lopes , Airbus
3DEXPERIENCE laboratorijaMatteo Cocco, Dassault Systemes


3DEXPERIENCE laboratorija Čedomir Duboka, CADCAM Data

"Zato uporabljamo programsko opremo, ki združujejo informacije, ideje in ki ponuja možnost simulacij različnih situacij. Imamo platformo, ki združuje in ponuja priložnost za povratne informacije" je dejal Koko.

Čedomir Duboka,
direktor za ključne kupceu CADCAM Data je povedal, da gre za platformo, ki povezuje ljudi iz različnih strok -  kolaborativno okolje, v katerem imajo vsi iste cilje.

3DEXPERIENCE laboratorija
3DEXPERIENCE laboratorija

Platforma je bila ustvarjena za različne panoge, od letalstva do avtomobilizma, trenutno vsega skupaj 11 panog. Študenti in profesorji lahko sodelujejo pri pouku v virtualnem okolju, praktično preizkusijo nekatere ideje ali meritve in simulirajo rešitve. Ideja je študentom dati možnost teoretičnega in praktičnega znanja v okviru te programske rešitve, ki jo bodo kasneje lahko uporabili pri strokovnem delu in usposabljanju, je še povedal.
3DEXPERIENCE laboratorija
“Imate kontinuiteto od ideje na prtičku do končnega izdelka. Sledljivost in nadzor sta sicer pomembni komponenti, vendar pa se zdaj lahko igrate z idejo ‘kaj bi bilo, če bi bilo’ ker lahko testirate določen 3D model in izvedete simulacijo točno določene situacije”, je povedal Čedomir Duboka, direktor za ključne kupce v CADCAM Data.

Na otvoritvi laboratorija 3DEXPERIENCE so bili prisotni študenti in profesorji Fakultete za strojništvo v Beogradu, predsatvniki podjetij Airbus, Dassault Systemes in Konelek ter številni drugi gostje.