Tehnologije, ki podpirajo razvoj proizvodov

Tehnologije, ki podpirajo razvoj proizvodov

Proizvodna podjetja so od poznih osemdesetih let povečala svojo produktivnost predvsem na račun optimizacije ponavljajočih se del. Rezultati pri porastu produktivnosti so bili impresivni, vendar mnoga podjetja povečanja produktivnosti niso prenesla na proces razvoja proizvodov.

Ker se ciklus razvoja proizvodov največkrat skrajšuje, je potrebno ustvariti bolj produktiven razvojno- proizvodni proces. Uspešna podjetja so se seznanila s koristmi novih IT tehnologij in rešitev ter tako dokazala, da izbor njim ustrezne strategije vključuje tudi izbirno novih programskih rešitev.Takšne programske rešitve, poleg optimizacije vsakega koraka v procesu razvoja proizvodov, ustrezajo tudi poslovanju podjetja.

Čeprav obstajajo velike razlike glede raznolikosti procesov in zahtevnosti tehnologije, za uspešno zastavljeno strategijo razvoja proizvodov podjetje mora:

  • Razumeti vse možne podprocese razvoja proizvodov in ugotoviti, kateri izmed njih so primerni za poslovni model podjetja
  • Razumeti, kako se zagotovi nemoteno delovanje podprocesov, da bi dosegli optimalen končni učinek
  • Oceniti tehnologijo in se prepričati, da bo izbrana rešitev sposobna zadovoljiti potrebe podjetja ne samo v sedanjosti, ampak tudi na dolgi rok


Možnosti PLM rešitev za podporo inovativnosti in produktivnosti


Izbira tehnološke strategije

Rast produktivnosti pri razvoju proizvodov je mogoče doseči, če se izbere ustrezna tehnološka strategija. Danes je ponudba rešitev velika, vendar le celovite PLM rešitve resnično rešujejo izzive pri razvoju proizvodov, s katerimi se podjetja srečujejo.  Priljubljene ERP rešitve rešujejo specifične izzive, vendar potrebe podjetij hitro prerastejo možnosti takšnih rešitev. Da bi podjetja izbrala najboljšo tehnološko strategijo, morajo upoštevati izzive, s katerimi se pri razvoju proizvodov že srečujejo in izzive, s katerimi se bodo srečali še v prihodnosti.


Pregled poslovnih procesov, ki jih pokriva celovita PLM rešitev

V kolikor pa se rešitve izbirajo na drugačen način, je rezultat tega množica različnih programskih rešitev, ki sicer dajejo dobre rezultate in veliko različnih podatkov, vendar pa ti podatki niso med seboj povezani in onemogočajo hitro in učinkovito iskanje informacij. Prav tako ni sodelovanja med oddelki, kar omejuje morebitne izboljšave posameznih orodij ali rešitev. Ker je vsaka industrijska panoga specifična, kot so tudi izzivi, s katerimi se sooča, lahko uporabniki izberejo specifične rešitve,  ki so posebej prilagojene izzivom posamezne industrijske panoge. Takšne panožne rešitve so nastale kot rezultat najboljših praks v posameznih industrijskih panogah in aplikacij, od katerih vsaka predstavlja rešitev za en del podjetja. Implementacija takšnih rešitev je bistveno hitrejša, kot pa če bi za vsak proces implementirali posamezno rešitev. 

Celovita poslovna platforma, ki zajema vse segmente poslovanja (od ideje, načrtovanja, konstruiranja, testiranja, nadzora, vzdrževanja do recikliranja) je najboljša rešitev, ki omogoča učinkovito upravljanje vseh procesov v razvoju proizvodov, načrtovanju in izvajanju proizvodnje ter trženju in servisiranju proizvodov v življenjskem ciklusu.

Platforma omogoča tudi povezovanje vseh, ki na kakršenkoli način sodelujejo v življenjskem ciklusu proizvodov. Taka celovita poslovna platforma omogoča, da so vsi vidiki projektiranja proizvoda zajeti, shranjeni, deljeni, potrjeni in izvedeni – od zahtev uporabnikov, njihovih izkušenj in pričakovanj za dan proizvod, preko komentarjev inženirjev in rezultatov simulacij teh proizvodov v virtualnem svetu ter možnosti, da se izdelek proizvede v kratkem času in po sprejemljivi ceni na proizvodni liniji.

Čeprav se vsi podatki nahajajo v bazi znotraj poslovne platforme, vsak udeleženec uporablja le tiste aplikacije, ki jih potrebuje. Cilj tega pristopa je premostiti vrzel med inženiringom, trženjem, prodajo in vzdrževanjem preko okolja, ki omogoča sodelovanje vseh, ki sodelujejo v kateremkoli delu procesa razvoja proizvodov, saj je to okolje dovolj veliko in prilagodljivo.

Poleg optimizacije ter izboljšanega procesa v razvoju, proizvodnji, prodaji in vzdrževanju, se z uporabo enotne poslovne platforme oblikujebaza znanja, ki predstavlja edinstveno dodano vrednost in je najbolj dragocen prispevek modernih tehnologij in aplikacij znotraj PLM platforme.


Kontaktirajte nas, če želite tudi Vi izboljšati razvoj Vaših proizvodov