Nova strategija digitalnega prototipa – 3DEXPERIENCE TWIN

Nova strategija digitalnega prototipa – 3DEXPERIENCE TWIN

Koncept digitalnega prototipa predstavlja jedro digitalne transformacije, ki zahvaljujoč novim tehnologijam prinaša nove poslovne modele. Takšni poslovni modeli združujejo vsa področja poslovanja in zbirajo vsa pridobljena znanja, ta baza znanja pa se kasneje aktivno uporablja za sprejemanje odločitev in izboljšanje poslovanja.

Ena najpomembnejših vlog digitalnega prototipa je virtualno 3D testiranje obnašanja izdelka. Za doseg tega je treba povezati vse oddelke, kar digitalna transformacija tudi pomeni. Da bi se izkoristile vse prednosti digitalnega prototipa, je potrebno povezati vse mikro in makro segmente. Na ta način je poleg testiranja postavljene hipoteze mogoče optimizirati katerikoli del izdelka ali proizvodnega procesa.

Digitalni prototip v mikro in makro okolju na isti platformi


O pomembnosti vloge digitalnega dvojčka ali digitalnega prototipa govori tudi strategija ničelnega prototipa (ang. Zero-prototyping), katero je eden izmed vodilnih proizvajalcev avtomobilov pred nekaj leti implementiral v svoje poslovanje. Zdaj je uporaba takega pristopa pričakovana v celotni avtomobilski industriji. Konkurenca z ničelnim prototipiranjem v vseh avtomobilskih panogah narekuje vedno višje standarde in krajše roke, pristop pa ima vsak dan širši obseg uporabe v drugih industrijskih panogah. Eden od načinov je razvoj programskih orodij za ničelne prototipe, ki se uporabljajo za virtualno testiranje, zato lahko danes najdemo rešitve za virtualno testiranje skoraj vsega, od izdelka do procesa proizvodnje samega izdelka.

3DEXPERIENCE TWIN predstavlja novo strategijo digitalnega prototipa, ki omogoča testiranje na mikro in makro ravni. Tako je mogoče testirati neko komponento, celoten sklop ali del sklopa, celoten izdelek z vsemi elementi, kot tudi proizvodno linijo ter celotno tovarno s simulacijo pretoka materiala in izdelavo končnega izdelka. Poleg tega se pred oblikovanjem prototipa na isti platformi z uporabo 3D virtualne realnosti vršijo validacije ter testiranja obnašanja in lastnosti izdelka v digitalni obliki in tako se preizkusijo vse funkcionalnosti, kot da bi bil izdelek dejansko proizveden. To edinstveno in celovito digitalno testiranje, analiziranje in simuliranje v 3D okolju je mogoče, saj temelji na principih platforme 3DEXPERIENCE, ki združuje različne poslovne aplikacije v eno podatkovno bazo in edinstveno poslovno platformo.

CAPP - computer aid process planning koncept na 3DEXPERIENCE platformi


Za primer vzemimo izdelavo rotorja turbopolnilnika. Na isti platformi se konstruira in oblikuje videz rotorja turbopolnilnika, testira se delovanje in katere napetosti se pojavljajo, preveri se ali bodo nastale težave v proizvodnji in eksploataciji ter kolikšna je cena in kakšne prihranke je mogoče doseči glede na izkušnje pri delu prejšnjih turbopolnilnikov. Nato se na isti platformi preveri ali turbopolnilnik deluje kot del večjega sklopa in kot del celotnega izdelka. Prav tako je mogoče simulirati ter testirati samo obliko in CNC obdelavo; postopek samega rezkanja, koliko stane in koliko dolgo traja. Celoten proces je mogoče optimizirati znotraj proizvodne linije ter na koncu dokončati celoten izdelek v proizvodnem obratu.

Celovit pristop digitalni proizvodnji


Vsak od teh delov procesa se uporablja za optimizacijo stroškov izdelave izdelka in proizvodnih stroškov, kar na koncu odraža prihranke časa in stroškov izdelave končnega izdelka in predstavlja eno najpomembnejših področij uporabe. Prav zaradi tega je pomembno izvesti celovito optimizacijo vsakega dela procesa, da bi se izboljšala zmogljivost izdelka, optimizirala proizvodnja ter odpravila potreba po proizvodnji fizičnih prototipov in prav to omogoča 3DEXPERIENCE TWIN.

Vgrajena baza znanja močno olajša odločanje o prihodnji proizvodnji in procesih, kar je še posebej izrazito pri uporabi naprednih funkcij, pri katerih računalnik sam predlaga optimalen način izdelave izdelka ali same proizvodnje.


Za več informacij o 3DEXPERIENCE TWIN-u ali sami platformi nas kontaktirajte