MECODES na 3DEXPERIENCE platformi

MECODES na 3DEXPERIENCE platformi

Pri konvencionalnem pristopu k oblikovanju elektromehanskih izdelkov, se ECAD in MCAD programske rešitve uporabljajo ločeno, s številnimi iteracijami v vsakem orodju. Ko je projekt samostojno zaključen v vsaki programski rešitvi, se proces projektiranja nadaljuje v skupno fazo, v kateri MCAD in ECAD konstruktorji usklajujejo svoje modele, da bi ustvarili končni 3D model elektromehanskega izdelka. Mehatronski pristop k razvoju je precej drugačen, saj nima ločenih faz izdelave, temveč se dela tako, da ECAD in MCAD konstruktorji sodelujejo v celotnem procesu oblikovanja in razvoja proizvodov. Podlaga za tako delo je integrirano mehatronsko sodelovanje med CAD orodji, kar inženirjem omogoča, da lahko delajo tudi izven svojega osnovnega področja dela.


MECODES - nova tehnologija za mehatronski razvoj 

MECODES je edinstven paket MCAD in ECAD sodelovalnih rešitev, ki uvaja novo metodologijo pri sodelovanju različnih tehničnih disciplin v času celotnega procesa razvoja elektromehanskih proizvodov. Z namenom, da se izboljša načrtovanje proizvodov, zmanjša stroške in omogoča interdisciplinirane inovacije, MECODES uporablja najnovejše tehnologije, formate in protokole za izmenjavo podatkov

Zakaj uporabljati MECODES?

  • Za izboljšano kakovost koncipiranja
  • Za hitrejši razvoj prozvodov in manj popravkov med snovanjem zaradi sodelovanja različnih tehničnih disciplin
  • Za optimiziranje in skrajšanje razvojnih ciklusov s pomočjo integracije
  • Za povečanje števila inovacij pri proizvodih in procesih z boljšo komunikacijo
  • Za napredne proizvodne analize multidiscipliniranih rezultatov v 3D pogledu
  • Za skrajšanje časa umestitve proizvodov na trg z reševanjem ovir skozi komunikacijo v celotnem procesu razvoja proizvodov
  • Za hitrejši donos naloženih sredstev s hitrejšo umestitvijo novih proizvodov na trg

Zdaj MECODES na voljo za 3DEXPERIENCE platformo

Video: sodelovanje CATIA EXPERIENCE in Xpedition inženirjev


Podjetje CADCAM Group je razvilo novo generacijo MECODES-a, ki povezuje inženirje, ki delajo z inovativno poslovno platformo 3DEXPERIENCE in tiste, ki delajo s priljubljeno programsko rešitvijo za PCB načrtovanje - Xpedition.

3DEXPERIENCE platforma združuje različne znamke in rešitve podjetja Dassault Systèmes – to so: CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMO, ICEM, Exalead, Netvibes v eno rešitev. Vsi uporabniki so povezani v enotno sodelovalno in interaktivno okolje, z enotno bazo podatkov, saj so programske rešitve integrirane v celovito rešitev, to pa omogoča dosledna uporaba koncepta uporabnika po celi platformi  in integriranega modela podatkov o proizvodu.

Programska rešitev Xpedition zagotavlja integriran razvoj izdelka vse od faze koncipiranja pa do priprave proizvodnje. Vsebuje orodja za vsak vidik definicije in simulacije sistema za shematski vnos, definiranje omejitev, razpored elementov, preverjanje in pripravo podatkov za sam proizvodni proces.  


Zahvaljujoč se programski rešitvi MECODES lahko sedaj povežete CATIO 3DEXPERIENCE in Xpedition

Inženirji, ki uporabljajo CATIO v 3DEXPERIENCE platformi in Xpedition programsko rešitev lahko sedaj gledajo rezultat skupnega razvoja mehatronskih proizvodov v 3D modelu, vključno z 2D električnimi ploščicami postavitvijo koponent, usmerjevalnika, zaslona itd. ECAD in MCAD inženirji lahko tako medsebojno pregledujejo podatke in modele drugi drugim.


Za več informacij in testno licenco nas kontaktirajte