L'Oreal, Airbus Helicopter in Alstom Transport so izboljšali svoje proizvodne procese z implementacijo programske rešitve DELMIA Apriso

L'Oreal, Airbus Helicopter in Alstom Transport so izboljšali svoje proizvodne procese z implementacijo programske rešitve DELMIA Apriso

Svetovna poznana podjetja, ki so vodilni proizvajalci v svoji panogi, zaradi obsega dela, količine informacij, dislociranosti proizvodnje ter tudi zaradi ohranjanja kvalitete in integritete imena, so implementirale DELMIA Apriso rešitev za upravljanje z proizvodnimi operacijami.
Podjetje Alstom Transport je s pomočjo DELMIA Apriso rešitve uspelo zagotoviti podrobnejši vpogled v status nalog v realnem času, avtomatsko informiranje o spremembah, posodabljanje dokumentacije in celovito sledljivost informacij. Z implementacijo rešitve za upravljanje z proizvodnimi operacijami katere je mogoče prilagoditi širokem obsegu dejavnosti. Vsi sodelujoči v procesu imajo dostop do informacij v realnem času, ter lahko pošljejo povratno informacijo, prav tako pa imajo vpogled v status naloge ali celotnega proizvodnega procesa.
Alstom proizvodnja

Oglejte si video in spoznajte koristi, ki jih je dosegel Alstom Transport z implementacijo DELMIA Apriso rešitvePodjetje Airbus Helicopters, kot vodilni proizvajalec civilnih in vojaških helikopterjev je implementiral DELMIA Apriso rešitev. Da bi obdržali ta položaj na tržišču  in hitreje zagotavljali inovativne proizvode. Proizvodni proces, od obdelave osnovnih delov do zaključnih linij za montažo, se nahaja na različnih lokacijah. Pred implementacijo DELMIA Apriso rešitve, so se vsakodnevno soočali s nenačrtovanimi dogodki; pomanjkanjem delov, neusklajenost elementov, okvare na strojih in podobno. Digitalizacija informacij v proizvodnji in dostopnost na vsakem računalniku in prenosni napravi je poenostavila proces in izboljšala kontrolo. Dostopnost informacij v realnem času omogoča boljšo sinhronizacijo in reagiranje v pravem trenutku s čemer se izboljša produktivnost in učinkovitost celotne nabavne verige.
Airbus helicopter linij za montažo

Oglejte si video in spoznajte koristi, ki jih je dosegel Airbus Helicopter z implementacijo rešitve DELMIA Apriso 


L'Oreal je integriral proizvodne operacije v tovarnah po vsem svetu z implementacijo edinstvene poslovne platforme, ki je povezana s ERP rešitvijo. Z implementacijo DELMIA Apriso rešitve v 30 pogonih so dosegli doslednost v proizvodnji, kvaliteti in upravljanju zalog, kot tudi sledljivost informacij znotraj organizacije in proizvodne verige.

Izbrali so DELMIA Apriso rešitev, ker je implementacija možna v vseh proizvodnih obratih ne glede na lokacijo in je mogoča edinstvena rešitev za različna podjetja. Implementacija DELMIA Apriso rešitve je v skladu s uvrstitvijo podjetja v 4. industrijsko revolucijo in izkoriščanjem potenciala mobilnih naprav. Z DELMIA Apriso je mogoče v sami proizvodnji upravljati z kvaliteto, posodabljanjem podatkov in informiranjem, upravljati z zalogami in skladiščem in vse to preko enega sistema, lokalno in globalno.

Mogoča je avtomatizirana kontrola proizvodnih procesov, vendar so delavci še vedno potrebni za ključne korake v sprejemu, skladiščenju, kakovosti, pakiranju in izročilu proizvoda. DELMIA Apriso omogoča sledljivost v sistemu tako, da omogoča hitrejše reagiranje. Na primer; etikete se tiskajo na osnovi skenirane črtne kode; DELMIA Apriso daje informacije zaposlenim v skladišču, kje da odložijo blago in potem se preverja delo preko elektronske poti; v proizvodnji se učinkovitost poveča za 100% ker surovine naročuje DELMIA Apriso; tekom proizvodnje, tehnologi lahko spremljajo celoten proces in sprožijo konkretne ukrepe, če je potrebno; med pakiranjem se vzorci avtomatsko tehtajo in podobno. 


Loreal proizvodnja i logistika kozmetike 

Tukaj lahko prevzamete celoten case-study o izvajanju DELMIA Apriso rešitve v L'Oreal-u


Kontaktirajte naš tehnični tim in ugotovite katere koristi lahko dosežete z implementacijo DELMIA Apriso rešitve za upravljanje z proizvodnimi operacijami.