DELMIA - Tovarna prihodnosti – Industrija 4.0

DELMIA - Tovarna prihodnosti – Industrija 4.0

»Industrija 4.0« predstavlja integracijo sodobnih informacijskih sistemov ter tehnologij s fizično proizvodnjo in procesi, ki omogočajo razvoj novih trgov in modelov. Da bi bila podjetja konkurenčna na trgu ter sledila nadaljnjim razvojnim trendom, je eden glavnih ciljev popolna digitalizacija procesov.
Dejavniki, ki v veliki meri narekujejo poslovanje in položaj podjetja na trgu, so kakovost proizvodov, cene proizvodov ter čas, ki je potreben za proizvodnjo in dostavo. Podjetja si nenehno prizadevajo povečati produktivnost in kakovost, hkrati pa se prilagajajo aktualnim spremembam na trgu.
Delmia_factories of the future_Industry 4.0

Programski paket DELMIA omogoča digitalno povezavo vseh oddelkov v podjetju ter dvig celotne organizacije na višjo raven. Prav tako istočasno prispeva k razvoju vseh oddelkov, od začetka razvoja izdelkov do trženja, prodaje ter končne umestitve izdelka na trg. Avtomatiziran proces, umetna inteligenca in spletno komuniciranje ustvarjajo digitalno okolje, ki je v celoti prilagojeno proizvodnem procesu, končni rezultat pa je izdelek visoke kvalitete, ki je proizveden v najkrajšem možnem času z največjimi prihranki sredstev.

Četrta industrijska revolucija od podjetij zahteva strateško načrtovanje za uspešno reševanje vseh prihodnjih izzivov. Pospešena rast in razvoj industrije sta namreč privedla do težav podjetij pri vzdrževanju proizvodnih objektov in naprav. Podjetja, ki težave uspešno odpravijo in ponujajo učinkovite rešitve, bodo vodilna na trgu ter daleč pred konkurenco. Prednost, ki smo jo zgoraj omenili, lahko podjetja dosežejo s pomočjo Dassault Systemes rešitev.