Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

MECODES obuka

Obuka uključuje predavanja, demonstracijske primere i vežbe. Vežbe su osmišljene tako da polaznici objedine znanje i koncepte stečene na predavanjima i demonstracijama.

MECODES

Tokom MECODES edukacije imate priliku da naučite kako da sarađujete u integrisanim ECAD-MCAD okruženjima: Altium – CATIA V5
PADS – CATIA V5
Xpedition – CATIA V5

Trajanje: 24 sati
Nivo: osnovni
Dostupno online: DA

 

Detaljno o sadržaju:

 • Creating an outline of a PCB in CATIA V5
 • Creating a constraint area on a PCB in CATIA V5
 • Creating a constraint area in ECAD
 • Placing a component in CATIA V5
 • Moving the component in CATIA V5
 • Using transaction history
 • Managing the component library in CATIA V5
 • Working with multiple PCB’s in one product design
 • Attaching a new product to an existing PCB project
 • Importing ODB++ data into CATIA V5
 • Using clearance checking
 • Transferring IDX data by using e-mail messages

Kontaktirajte nas za više informacija:
Pogledajte ostale obuke

CATIA certifikacija
CATIA V5 ekspertski nivo
Naučite napredne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 specijalistički nivo
CATIA V5 specijalizovane obuke grupisane su u različite pakete koji su namenjeni dizajnerima
CATIA V5 Napredni tečaj
CATIA V5 osnovni nivo
Naučite osnovne funkcionalnosti softvera CATIA V5. Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama i
CATIA V5 napredni CAM tečaj
SIMULIA - Uvod u Abaqus
Obuka nudi sažet i praktičan uvod u modeliranje i analizu u softverskom rešenju Abaqus i