Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

CATIA sertifikacija

Vrhunski poslodavci u industriji traže kvalifikovane inženjere i studente, sertifikovane na rešenjima kompanije Dassault Systèmes. Sertifikat potvrđuje da su vaše veštine i znanje u radu sa datim alatima na visokom nivou. CADCAM Data je jedini partner kompanije Dassault Systèmes u Srbiji ovlašćen za sprovođenje sertifikacionog postupka. 

Program kompanije Dassault Systemes pruža vam mogućnost sertifikacije na tri nivoa:

 • CATIA Associate
 • CATIA Specialist
 • CATIA Expert

 

 

Associate

Uz sertifikat nivoa Associate, dokazujete da ste postigli snažan nivo osnovnog znanja iz tehnika modeliranja u softveru CATIA, nakon minimum tri meseca redovnog praktikovanja.

Ispiti predlažu praktične setove problema koji se fokusiraju na modeliranje i modifikaciju osnovnih, srednjih i naprednih delova, izgradnju i modifikovanje dva sklopa, kreiranje, modifikovanje i analizu žičanih okvira i površina. Razumevanje principa izrade procenjuje se u pitanjima sa više odgovora.

CATIA V5 Part Design

 • Trajanje: 105 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA V5 Fundamentals
 • Teme koje se obrađuju:
  Sketch features, tools & relations
  Basic and dress-up features such as pads, pockets, shafts, fillets, chamfers, patterns…
  Analysis and modification of the geometry, sketch offset, materials, measures, mass properties…
  Drafting questions on views, dimensions, title blocks…

CATIA V5 Assembly Design

 • Trajanje: 105 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA V5 Fundamentals
 • Teme koje se obrađuju:
  Creation and modification of assemblies:
  Placing of the base part, inserting components,
  Constraints, reference geometry,
  Modification of key parameters in assembly,
  Analysis, measures, interferences, replacement…
  Drafting: views, bill of materials, exploded views…

CATIA V5 Surface Design

 • Trajanje: 120 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA Surface Design
 • Teme koje se obrađuju:
  Wireframe: points, planes, repetitions, line, axis, ellipse, circle, connect curve, spline, axis system…
  Creation, modification, and analysis of surfaces: helix, boundary, extrude, project curve, circular pattern, revolve, sweep, fill, multi-section surface, join, split, trim, fillets, symmetry, geometrical sets, near…

Specialist

Nakon uspešno savladanog gradiva predviđenog za polaganje ispita na Associate nivou i adekvatnog praktičnog iskustva iz datih oblasti, potrebno je da položite najmanje dva od tri osnovna nivoa, kako biste stekli zvanje CATIA Specialist:

CATIA V5 Mechanical Design Specialist

Zvanje se stiče nakon položena dva Associate ispita:

 • CATIA V5 Part Design 
 • CATIA V5 Assembly Design 

CATIA V5 Surface Design Specialist

Zvanje se stiče nakon položena dva Associate ispita:

 • CATIA V5 Part Design 
 • CATIA V5 Surface Design 

Expert

Da biste pristupili polaganju za CATIA eksperta, potrebno je da savladate napredne tehnike modelovanja, nakon temeljne obuke i najmanje šest do dvanaest meseci redovnog praktikovanja. Brzina savladavanja materije varira i zavisi od osobe do osobe. Sertifikacijom vašeg ekspertskog poznavanja CATIA softvera, možete steći neko od sledećih zvanja:

CATIA V5 Part Design Expert

 • Trajanje: 90 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA V5 Mechanical Design Expert ili CATIA Part Design Expert
 • Teme koje se obrađuju:
  Creating solid using multiple bodies, combining solids using boolean operations, creating intersecting elements, analyzing curvature, creating multi-section solids and stiffeners, and instantiating a power copy.

CATIA V5 Assembly Design Expert

 • Trajanje: 120 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA V5 Mechanical Design Expert ili CATIA Product Design Expert
 • Teme koje se obrađuju:
  Constraints and replacing components, detecting clashes, sectioning assembly, creating BOM, publication, creating sub-assemblies and flexible sub-assemblies.

CATIA V5 Surface Design Expert

 • Trajanje: 105 minuta
 • Ciljna publika: CATIA korisnici
 • Preporučeni pripremni kurs: CATIA Surface Design Expert
 • Teme koje se obrađuju:
  Analyzing the connection between curves, connecting and smoothing curves, creating adaptive swept surfaces and replacing inputs, creating different types of blends for surfaces, analyzing the connection between surfaces, analyzing curvature and moldability, …

Postupak sertifikacije


Sertifikacija se održava u kompaniji CADCAM Data, ovlašćenom Dassault Systèmes sertifikacionom centru.

Svi uspešno položeni ispiti i sertifikati, koje dodeljuje Dassault Systèmes, upisuju se u Francuski nacionalni registar profesionalnih sertifikata (RNCP) i priznati su u celom svetu. 

Sertifikacija se realizuje na računarima kompanije CADCAM Data, kao kombinacija praktičnih vežbi i pitanja sa kombinovanim odgovorima na engleskom jeziku.

 Cena: 200,00 €

 

Prijavite se