Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

MECODES

MECODES

MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu metodologiju za multi-domensku saradnju u procesu projektovanja elektromehaničkih proizvoda.

MODSIM

Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na potpuno novi način kreiraju dizajn proizvoda i vide njegove potencijalne, krajnje učinke.

SIMULIA Abaqus

SIMULIA Abaqus predstavlja najbolji i najkompletniji skup rešenja za nelinearnu analizu konačnih elemanata (FEA) i računarsku dinamiku fluida (CFD).

Izbor konačnih elemenata u rešenju Abaqus

Ovaj vebinar pruža kratak pregled strukturnih elemenata dostupnih u softverskom rešenju Abaqus (SIMULIA) za analizu napona i objašnjava njihove karakteristike koje mogu dovesti do lošeg ponašanja određenih tipova elemenata.

Digital roadmap

Digital roadmap ili digitalne mape puta pomažu raznim organizacijama i kompanijama da ostvare svoje strateške ciljeve, koristeći digitalne alate i incijative.

Tehnologija digitalnog blizanca

Tehnologija digitalnog blizanca i sposobnost stvaranja virtuelnog blizanca proizvoda, objekata i procesa u potpunosti menja ’’igru’’ sa poslovne perspektive.

Dinamičko planiranje

Dinamičko planiranje je pojam koji postaje sve atraktivniji i zanimljiviji svima koji se bave vođenjem proizvodnje, kao i planiranjem procesa proizvodnje u različitim industrijama.