Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja

Izbegnite „burnout“ uz Ortems

Stres na radnom mestu je situacija u kojoj razni faktori vezani za posao u interakciji sa radnikom menjaju njegovo psihološko ili fiziološko stanje do te mere da odstupa od normalnog funkcionisanja.