CATIA V5 – Izrada kataloga 2D elemenata

Na tehničkoj dokumentaciji često se ponavljaju standardni elementi kao što su razne napomene, tehnički simboli, upozorenja i sl. Kako bismo uštedeli vreme, korisno je napraviti katalog standardnih 2D elemenata. Katalog se s vremenom može dopunjavati i menjati.

Za kreiranje kataloga potrebno je otvoriti novi Drawing i u njemu novi Detail Sheet.Prilikom otvaranja Detail Sheet-a automatski je kreiran i jedan View u kojem je potrebno napraviti detalj odnosno standardni 2D element. Za svaki sledeći detalj potrebno je dodati novi View klikom na ikonu. Detalj može biti tekstualni, grafički ili kombinovani.Detalj treba biti rađen u razmeri 1:1, što se može videti desnim klikom na detalj, pa zatim na Properties. Svakom detalju se automatski dodeljuje ime 2D Component.1, 2D Component.2, … Ime je moguće promeniti desnim klikom na okvir detalja ili u stablu pa u meniju Properties.Nakon što su definisani svi detalji, crtež je potrebno snimiti prvo kao CATDrawing a zatim i kao Catalog.Kada vam sledeći put prilikom izrade crteža zatreba neki od detalja, kliknite na ikonu Catalog Browser   kako bi koristili snimljeni katalog.

Duplim klikom elementi se dodaju na crtež. Moguće je dodati neograničen broj elemenata. Ukoliko želite da na crtežu modifikujete pojedini detalj, potrebno je desnim klikom na detalj izabrati opciju Explode 2D Component.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva