Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Događaji

Želim da posetim događaj

Zanimaju me i ostale teme centra znanja

SIMULIA - Uvod v fe-safe tečaj
SIMULIA - Uvod u fe-safe
Za vreme obuke polaznici će naučiti kako se rade analize zamora materijala (eng. fatigue) i kako