CATIA V5 – Surface Curvature Analysis

Surface Curvature Analysis koristi se za analiziranje zakrivljenosti površina. Analiza se može izvršiti u Generative Shape Design okruženju ili u Part Design okruženju. Kako bi vidjeli rezultate analize prvo je potrebno u View toolbar-u uključiti opciju Shading with Material shading_with_material_ikona .

Kako bi pokrenuli analizu potrebno je selektirati željenu površinu te zatim kliknuti na ikonu Surfacic Curvature Analysis surfacic_curvature_analysis  koja se nalazi unutar Analysis toolbar-a. Otvara se dialog box te se prikazuju rezultati na selektiranoj površini.


catia_v5_surface_curvature_analysis


Surface Curvature dialog box prikazuje sljedeće informacije:

 • Analysis type
  • Gaussian
  • Square Root Gaussian
  • Minimum
  • Maximum
  • Mean
  • Limited
  • Inflection Area
 • Color’s scale options
 • Options
  • Positive only – omogućuje da se dobiju samo pozitivni rezultati analize (dostupno kod tipa analize Gaussian, Minimum ili Maximum). 
  • On the fly – prikazuju se minimalna i maksimalna vrijednost zakrivljenosti na poziciji  kursora kao i smjer minimalne i maksimalne zakrivljenosti. Kako se pomiče kursor po površini tako se i rezultati dinamički ažuriraju. Desnim klikom otvara se izbornik u kojem se nude dodatne mogućnosti (slika dolje):
   • Keep Point – kreira se točka na lokaciji gdje ste kliknuli
   • Keep value – vrijednost ostaje vidljiva na toj lokaciji
   • Keep Min Point – kreira točku koja odgovara minimalnoj vrijednosti
   • Keep Max Point – kreira točku koja odgovara maksimalnoj vrijednosti 

catia_v5_surface_curvature_analysis_1


Sljedeća slika prikazuje primjer analize tipa Maximum. Potrebno je izabrati tip analize, kliknuti na Use Min Max gumb. Ako je uključena opcija On the fly pomicanjem kursora po površini prikazuju se rezultati koji se dinamički ažuriraju. Prikazana je maksimalna vrijednost zakrivljenosti, radijus, te smjer maksimalne odnosno minimalne zakrivljenosti. Na isti način može se napraviti i analiza tipa Minimum.


catia_v5_surface_curvature_analysis_2


Mean analiza prikazuje rezultate kao (Minimum Curvature + Maximum Curvature) / 2.


catia_v5_surface_curvature_analysis_3


Inflection Area analiza omogućuje identifikaciju smjera zakrivljenosti. Zelenom bojom označena su područja u kojima minimalna i maksimalna zakrivljenost imaju isti smjer. Plavom bojom označena su područja u kojima minimalna i maksimalna zakrivljenost imaju suprotan smjer.


catia_v5_surface_curvature_analysis_4


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva