CATIA V5 - Split and trim

Split
Split split je operacija u kojoj se jedan element odrezuje s drugim elementom. Pomoću operacije Split moguće je podeliti liniju ili krivu sa tačkom, krivom ili površinom. Takođe moguće je podeliti površinu sa krivom (linijom) ili površinom. Pokretanjem funkcije otvara se prozor u kojem treba selektovati element koji želimo odrezati (polje Element to cut). Klikom na plavu ikonu uz polje, moguće je dodati više elemenata, i odrezati ih u jednom koraku. U polje ispod unosi se element s kojim želimo odrezati prethodno odabrani.
split_definicija_catia_v5

Na slici dole odrezan je element Fill.1 sa elementom Fill.2. Sistem prema postavkama ostavlja onaj deo površine na koji se klikne mišem (u ovom slučaju desni deo površine). Ukoliko želite sačuvati suprotni deo površine, to se može promeniti klikom na Other side. Unutar Optional parameters može se uključiti opcija Keep both sides, koja će sačuvati obe površine. Pored toga tu je i opcija Intersections computation, koja će uz Split kao rezultat dati i presek između dveju površina (u ovom slučaju linija). Klikom na Remove ili Replace moguće je ukloniti odnosno zameniti element(e) s kojim odrezujemo.
split_definicija_catia_v5_odrezan_element
Trim
Trim je operacija pomoću koje se dva elementa odrezuju uzajamno. Pomoću Trim operacije moguće je uzajamno odrezati krivu sa krivom ili površinu sa površinom. Potrebno je selektovati elemente koje želimo odrezati (pojavljuju se unutar polja Trimmed elements). Sistem i ovde zadržava onaj deo elemenata gde smo kliknuli mišem. Ukoliko želimo promeniti rezultat, to se radi klikom na Other side/next element i Other side/previous element. Kod složene geometrije moguće je izabrati elemente koje želimo ukloniti odnosno zadržati (polja Elements to remove i Elements to keep). I ovde je moguće dobiti presek između površina, uključivanjem opcije Intersections computation.
split_definicija_catia_v5_odrezan_element_Intersections_computation

split_i_trim_tabela