CATIA V5 – Sectioning (3D)

Naredba Sectioning je vrlo korisna prilikom rada sa velikim sklopovima, kada se želi vizualno proveriti preklapanja ili udaljenosti, izmeriti pojedini deo, ili napraviti screenshot za prezentaciju. Dostupna je unutar Assembly modula, u grupi alata Space Analysis. Pokretanjem naredbe otvara se sekundarni prozor koji prikazuje samo elemente obuhvaćene presekom. 

Pokretanjem naredbe otvara se novi prozor u kojem se nalaze 4 taba (Definition, Positioning, Result, Behavior) i dva korisna tastera, Section Plane i Volume CutSledeći primer prikazuje glavne funkcionalnosti Sectioning naredbe. Pokretanjem naredbe otvara se sekundarni prozor. Za bolji pregled korisno je kliknuti Window / Tile Vertically, i u jednom prozoru videti sklop i ravan preseka a u drugom prozoru rezultat preseka. U tab-u Definition moguće je promeniti naziv preseka (po default-u sistem će dodeliti imena Section.1, Section.2, …).

U tab-u Positioning  možete izabrati tri glavne ose koordinatnog sistema kroz koje želite napraviti presek, a pored toga tu se nalazi još 5 korisnih ikona (Edit Position and Dimensions, Geometrical target, Positioning by 2/3 Selections, Invert normal and Reset position) koje će vam pomoći da precizno kreirate presečnu ravan.

Ravan preseka moguće je manualno pomicati levim ttasterom miša, normalno na ravan.Klikom na ikonu Edit Positions and Dimensions edit_positions_and_dimensions_ikonica otvara se novi prozor u kojem se može postaviti početak ravni preseka, pa je moguće translirati i rotirati je oko glavnih osa.Klikom na ikonu Geometrical Target    za ravan preseka moguće je postaviti planarnu površinu na modelu.Klikom na ikonu Positioning by 2/3 Selections   ravan preseka moguće je postaviti odabirom dva pravca ili npr. tri tačke.Ikona Invert Normal    okreće koordinatni sistem ravni preseka dok ikona Reset Position   postavlja ravan preseka po default-u kroz X osu.

U tab-u Result klikom na ikonu Clash Detection   prikazuju se područja gde dolazi do preklapanja.Ovde se pomoću ikona Grid i Edit Grid   može dodati mreža za precizniju analizu preseka. U tab-u Behavoir može se birati između automatskog i manualnog update-a. Pored toga moguće je postaviti Section Freeze, s čim se zamrzava stanje preseka. U tom slučaju naknadno pomicanje ravni preseka više nema uticaja na rezultat preseka. Ukoliko se zamrzne stanje preseka, isti je moguće i eksportovati klikom na ikonu Export As  . Pored toga ima opcija Export and Open te Export in Existing Part. Eksportovati se može kao Part ili kao DrawingUkoliko se zamrznuto stanje preseka eksportuje unutar samog produkta, u stablu se uz ikonu Section.1 pojavljuje katanac što znači da je presek zamrznut. Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva