CATIA V5 - Replace component

Prikazaćemo kako koristiti naredbu Replace component prilikom rada u sklopu i dizajniranja u prostoru bez constaints.

  1. Kada u sklopu želimo da zamenimo jedan deo sa zamenskim koristimo opcuju Replace Component
    Replace ComponentReplace Component_1
  2. Klikom na deo koji želimo da zamenimo pa potom na alatku Replace Component
    Replace Component_2
  3. Otvara nam se novi prozor, gde moramo da seletkujemo zamenski deo.

Replace Component_4


4. Klikom na zamenski deo i na Open otvara nam se novi prozor koji nas upozorava koji će delovi biti pod uticajem ove zamene. Pošto se nije radilo sa kontekstom i sa Constaints  nemamo nikakvih uticaja te možemo slobodno da kliknemo na OK.


Replace Component_5 


5. Zamenski deo je zamenjen sa delom 2 i pozicioniran je u stablu i u prostoru.


Replace Component_6

Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva