CATIA V5 – Rad sa velikim sklopovima

Upravljanje velikim sklopovima u CATIA V5 sistemu može biti vrlo zahtevno i frustrirajuće za rad. Čak i uz korišćenje izuzetno jakih računara, rad sa velikim sklopovima često dovodi do rušenja sistema uz poruku “Click OK to terminate“. Ovde su date preporuke za optimizaciju sistema, kako bi se rušenje programa svelo na minimum i olakšao rad sa velikim sklopovima.

          A. Cache System 

Aktiviranje Cache-a drastično poboljšava performanse sistema. Kada je aktiviran ovaj mod, CATIA učitava sve delove nekog sklopa u vizualizacijskom načinu rada. Vizualizacijski način rada ne učitava celu istoriju pojedinog dela, već samo vizualizaciju, pa je opterećenje memorije računara bitno niže. 

Da bi se aktivirao Cache System potrebno je kliknuti na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure, pa zatim u meniju uključiti opciju Work with the cache system. Pored toga potrebno je postaviti lokaciju za Cache direktorijum i postaviti maksimalnu veličinu direktorijuma zavisno od dostupnih resursa. Zatim je potrebno kliknuti Ok i ponovno startovati program. Sledeći put kada otvorite sklop, CATIA će učitati sve delove u vizualizacijskom modu. Ukoliko želite editovati pojedini Part, potrebno ga je prebaciti u Design mode, što se radi desnim klikom na Part, zatim Representations / Design Mode.          B. CGR Management

Možete optimizovati CGR format datoteke za velike sklopove. Kako bi to optimizovali, potrebno je kliknuti na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure, zatim kliknuti na meni CGR Management.          C. Display options

Ugađanjem nekih postavki prikaza performanse mogu biti poboljšane u velikoj meri. Postavke se određuju klikom na Tools / Options / General / Display. Preporučuje se isključiti opciju Occlusion culling, postaviti 3D Accuracy na 0.1 (povećanje vrednosti poboljšava performanse), povećati Level of Detail while Moving (povećanje vrednosti poboljšava performanse), povećati Pixel culling while Moving (povećanje vrednosti poboljšava performanse).          D. Disable Automatic Saving

Prema zadatim postavkama, CATIA automatski snima podatke svakih 30 min. Tokom snimanja, resursi se značajno smanjuju, odnosno sistem se usporava. Automatsko snimanje podataka moguće je isključiti klikom na Tools / Options / General i u postavkama Data save uključiti opciju No automatic backup          E. Stack size

Stack size je broj “Undo“ operacija dodeljen CATIA session-u. Redukovanjem ovog broja povećava se kapacitet memorije a time i performanse. Za postavljanje vrednosti je potrebno kliknuti na karticu PCS unutar menija General.


          F. Product Visualization Representation

Otvaranje sklopova na način da su sve komponente deaktivirane, a da se naknadno aktiviraju po potrebi, poboljšaće iskoristivost memorije. Kako bi promenili ovu postavku potrebno je uključiti opciju Do not activate default shapes on open unutar menija Product Visualization (Tools / Options / Infrastructure / Product Structure).Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva