CATIA V5 – Prikazivanje sastavnice (BOM) direktno iz CATIA

Prikazivanje sastavnice (BOM) direktno iz CATIA.

Pregled delova koji se nalaze u okviru nekog sklopa možemo vrlo lako dobiti klikom na Analyze pa onda klikom na Bill of Material  iz padajućeg menija.


 CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice


Pregled komponenti sa količinama koje se nalaze u stablu Product.


CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice_2


 Kilikom na tab Listing report prikazanu listu delova možemo sačuvati kao txt file.


CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice_3


Ukoliko želimo da se neka od komponenti ne vidi u sastavnici glavnog sklopa a nalazi se u stablu potrebno je da uradimo sledeće korake. Na komponentu, koju ne želimo da prikažemo u sklopu, kliknemo desni klik pa izaberemo opciju Properties.


CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice_4


U prvom tabu Product  opcija Visualize in Bill Of Material mora da bude odčekirana.


CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice_5


Nakon potvrđivanja ove promene odlazimo opet na padajući meni Analyze pa onda klikom na Bill of Material  dobijamo sastavnicu Product-a bez odčekirane komponente.


CATIA_V5_prikazivanje_sastavnice_6


 

**Napomena treba voditi računa o ukupnoj masi glavnog sklopa da li se menja ukoliko neku komponentu izbacimo iz sastavnice.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva