CATIA V5 – Presek i delimični presek

Aktiviranjem alata Broken view, isključuje se mogućnost izrade preseka i delimičnih preseka. Na osnovu toga u ovom tekstu biće reči o tome, zapravo o načinu na koji se može uraditi.


Create section and partial section view_1
U ovom primeru se koristi jedan deo koji je skraćen na odgovarajuću dimenziju i na tom delu biće urađen presek i delimični presek sa ažuriranim skraćenjem u datoj projekciji. Na slici je prikazana paleta alata VIEW, u kojoj se jasno vidi da su alati za preseke neaktivni.
Create section and partial section view_2
Postupak izrade preseka i delimičnog preseka zasniva se na korišćenju alata Add 3D Clipping. Aktiviranjem Add 3D Clipping, otvara se prozor sa 3D modelom, u kome je potrebno definisati odgovarajući presek ili delimični presek. Takođe postoji i jedna napomena, a to je, da se ovaj ceo postupak odnosi na samo tu projekciju koja je selektovana ili definisana kao mesto rada.

U prozoru je potrebno podesiti Clipping Mode, iz padajućeg menija selektovati Clipping Box, posle čega sledi prikaz kao na slici.


Create section and partial section view_3


Na slici je prikazana kocka oko modela sa zelenim tačkama, kao i plava strelica. Plava strelica predstavlja pogled na  projekciju koja je izabrana, a zelene tačke predstavljaju mesta za ručnu manipulaciju pogleda na model. Takođe u dnu prozora postoji i numerička manipulacija.

Pomoću  ovih manipulacija, kako ručnih tako i numeričkih, definiše se mesto preseka. Klikom na create generiše se presek u crtežu, nakon čega je urađen presek.


Create section and partial section view_4Create section and partial section view_5


Potrebno je naglasiti da je iz ovog preseka moguće uraditi projekciju standardnim postupkom.


Create section and partial section view_6


Delimični presek se može uraditi na taj način tako što se definiše mesto na modelu, tačnije ono mesto koje treba da bude prikazano.


Create section and partial section view_7Create section and partial section view_8


Kada se definiše mesto delimičnog preseka klikom na create, on se generiše u crtežu (svaki presek je promenljiv, potrebno je samo selektovati i aktivirati alat.)


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva