CATIA V5 - Pozicioniranje rupe

Sledeći primer pokazuje kako se može pozicionirati otvor, odnosno rupa, na jednom cilindričnom delu. Cilindrični deo je prečnika 100mm i visine 300mm. Na jednoj čeonoj strani ovog cilindra kreirana je rupa koja je koncentrična sa samim delom, prečnika 20mm i dubine 50mm. Rupa je kreirana pomoću alata Hole.


Pozicioniranje rupe 1          Pozicioniranje rupe 2


Ukoliko želimo da pomerimo otvor na mesto koje je odgovarajuće, to se postiže duplim klikom na isti, nakon čega se otvara prozor Hole Definition. Postavljene dimenzije su one koje smo zadali, kao i ikonica (Positioning Sketch) koja se koristi za pozicioniranje rupe.


Pozicioniranje rupe 3


Klikom na Positioning Sketch prelazimo u 2D okruženje ili sketch, u kome je prikazana jedna tačka koja predstavlja centar kružnice koja formira rupu.


Pozicioniranje rupe 4


Ova bela tačka, koja predstavlja centar kružnice, može se ručno pomerati, a takođe se može definisati koordinatama na x i y osi pomoću Constraint alata.


Pozicioniranje rupe 5      Pozicioniranje rupe 6


Nakon pomeranja tačke, klikom na Exit Workbench, prelazi se u 3D okruženje, gde se automatski modifikuje položaj otvora.


Pozicioniranje rupe 7


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva