CATIA V5 – Overload Properties

Funkcija Overload Properties je vrlo korisna prilikom izrade sklopnog crteža. Ponekad se javlja potreba da se unutar određenog pogleda na crtežu ne prikazuju svi delovi (zbog jasnoće prikaza), što se jednostavno može postići korišćenjem Overload Properties funkcije. Moguće je određene delove u preseku (vijci, matice) prikazati bez šrafure, sa prikazom nevidljivih ivica ili bez. Pored toga tu je moguće postaviti i grafičke atribute za pojedine komponente (boja, tip i debljina linija).
Sledeći primer prikazuje korišćenje Overload Properties funkcije na crtežu jednostavnog sklopa. Ovde je kreiran samo jedan pogled (Top view) pa je napravljen presek A-A kako je prikazano na slici dole. Kao što se može videti, sistem automatski dodaje šrafuru na sve delove u preseku.

koriscenje_overload_properties_funkcije_na_crtezu_jednostavnog_sklopa
Kako bi pokrenuli Overload Properties potrebno je desnom klikom miša kliknuti na View, zatim na View Object, pa na Overload Properties.
pokretanje Overload Properties

Otvara se novi prozor gde je potrebno redom označiti delove za koje se želi podesiti Overload Properties. Delovi su zatim vidljivi u prozoru, da bi se neki deo editovao, treba da se selektuje i klikne na Edit. Takođe, moguće je editovati i više delova odjednom (pomoću tastera CTRL radi se multiselekt) ukoliko će imati iste atribute.

editovanje i više delova odjednom

Klikom na Edit otvara se novi prozor gde je moguće isključiti opciju Cut in section views (korisno za vijke i matice), koja je po deafult-u uključena. Takođe može se isključiti opcija Use when projecting, što znači da selektovani delovi neće biti prikazani u tom pogledu. Represented with hidden lines prikazuje nevidljive ivice.
Cut in section views

Nakon što je isključena opcija Cut in section views i klikom na OK View se ažurira i sada označeni vijci i matice nisu šrafirani.
Pored toga moguće je promeniti boju, tip i debljinu linije za pojedine delove (može biti korisno kod izrade screenshot-ova za prezentacije).
Menjanje boje Overload Properties Overload properties menjanje boje

Drafting Properties za pojedini deo moguće je postaviti i u 3Ddesnim klikom na Part, pa zatim na Properties, pa u tab-u Drafting.

Drafting Properties
Drafting Properties moguće je aktivirati na dva načina:
• Tools / Options / Mechanical Design / Drafting → U tabu View uključiti opciju Apply 3D specifications
• Desni klik na View, zatim u Properties uključiti opciju 3D spec