CATIA V5 – Losing File Association

Dassault Systemes vrlo često donosi nova izdanja CATIA V5. Najnovije izdanje CATIA V5 je V5-6R2016 (koje se često naziva R26), međutim mali broj korisnika koristi najnovije izdanje. Razlog su brojna ograničenja radnog okruženja. Velike kompanije većinom ne rade nadogradnju na svaku novu verziju softvera, nego se za to odlučuju u višegodišnjim ciklusima, izbegavajući eventualne probleme koji mogu nastati zbog nekompatibilnosti sa prethodnim verzijama.
Kada se korisnik odluči na nadogradnju sistema sa npr. CATIA V5R20 na CATIA V5-6R2014 (R24) u instalacionom direktorijumu (obično je to C:\Program Files\Dassault Systemes za WIN64 sistem) naći će dve instalacije CATIA V5. To se prikazuje kao dve odvojene instalacije u direktorijumima B20 i B24 za CATIA V5R20 i CATIA V5-6R24, respektivno. Ukoliko korisnik nema potrebu za starijom varijantom softvera u mogućnosti je deinstalirati i ukloniti direktorijum B20.
Problem sa kojim se korisnik može suočiti je da se ikone ne prikazuju kao standardne CATIA ikone./ikone_se_ne_prikazuje_kao_standardne_u_catia_softveru
 S ciljem da se reši problem potrebno je napraviti sledeće korake:
  1. Otvoriti cmd.exe (kao administrator!)
  2. Promeniti direktorijum u cmd prozoru upisivanjem “CD /code/bin” (najčešće je to CD C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64\code\bin), zatim pritisnuti Enter.
  3. U sledećoj liniji upisati “CNEXT.exe /regserver” i stisnuti Enter.
  4. Izgledaće kao da nije napravljeno ništa i prikazaće se sledeća linija. Sada je potrebo restartovati računar.
    resavanje_catia_problema_kroz_cmd
 
S ovim bi problem trebao biti rešen i ikone bi se trebale normalno prikazivati.