CATIA V5 - Kako napraviti linkove između radijusa u Sketchu

Prilikom iscrtavanja geometrije u Sketch-u ogromna je potreba za linkovanjem i povezivanjem dimenzija, tolerancija i radijusa.


CATIA V5 - Kako napraviti linkove izmedju radijusa u Sketchu


Klikom na desni klik na radijus i odlaskom na Radius. Object>Edit Equicalent Dimensions otvara nam se novi meni.


CATIA V5 - Kako napraviti linkove izmedju radijusa u Sketchu 2


Odlaskom na Edit List  otvara nam se novi prozor gde ćemo selektovati sve radijuse koje želimo da povežemo.


CATIA V5 - Kako napraviti linkove izmedju radijusa u Sketchu 3


Sve radijuse prebacujemo u desni kvadrat kako bismo ih istovrememeno dimenzionisali i klikom na OK definišemo vrednost radijusa.


CATIA V5 - Kako napraviti linkove izmedju radijusa u Sketchu 4


Definišemo vrednost radijusa i klikom na ok, modifikujemo sketch na željeni način.


CATIA V5 - Kako napraviti linkove izmedju radijusa u Sketchu 5


Ono što možemo primetiti da sada kroz stablo možemo da definišemo radijuse preko Equivalent Dimensions.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva