CATIA V5 - Display performance

Ukoliko se prilikom modeliranja koriste predefinisani parametri za Display Performance Options, ponekad se događa da se kružnica prikazuje kao poligon. Ova anomalija nastaje iz razloga što CATIA mora da raditi sa zadovoljavajućim performansama i na slabijim radnim stanicama, kao i na jačim.
Kako bi popravili prikaz na ekranu, potrebno je promeniti parametre unutar Tools / Options / General / Display i zatim u Performance meni. Tu se nalaze dva parametra koja se mogu modifikovati, 3D Accuracy i 2D Accuracy.

display_performance
display_performance_2

Kao što se vidi na slici, uz fiksnu vrednost 0.6 za 3D Accuracy kružnica se prikazuje kao poligon. Sa smanjivanjem ove vrednosti prikaz postaje bolji. 3D Accuracy odnosi se na 3D modeliranje, dok se 2D Accuracy odnosi na Drafting modul, i oba popravljaju Display Performance.
3D / 2D Accuracy Proportional izračunava tačnost prikaza prema veličini objekta, što je objekt veći to je prikaz grublji. Za istu vrednost, prikaz će uvek biti finiji za manje objekte nego za veće.
3D / 2D Accuracy Fixed koristi istu vrednost za računanje prikaza na svim objektima, odnosno ne varira u zavisnosti od veličine objekta.
Ukoliko performanse radne stanice nisu zadovoljavajuće prilikom rada sa složenijim (velikim) objektima, potrebno je povećati vrednost za 3D Accuracy skroz dok se ne postigne ravnoteža između vizualnih i hardverskih performansi.