CATIA V5 - Create datum

Create Datum alat omogućuje kreiranje geometrije bez „istorije“. Stvoreni element nema  „roditelje“ (Parents), nije povezan s bilo čime i nije ga moguće uređivati na bilo koji način.
Zavisno od izbora dizajnera, geometriju bez istorije moguće je kreirati i na druge načine:
  1. Geometrija se može stvoriti sa istorijom i zatim koristiti naredba Naredba Isolate može se naći desnim klikom miša na željeni element čim se otvara kontekstualni meni. Na slici dole prikazan je Fill koji ima istoriju (Parent – Sketch.1).
    create_datum_1

Desnim klikom na Fill.1 i zatim na Isolate, nestće svi linkovi.
create_datum_2

 
  1. Ako već postoji kreirana geometrija, tada se ona može kopirati pomoću funkcije Copy / Paste Special (As result). Dobijena geometrija tada nema istoriju, isto kao i sa naredbom Isolate. Ovo se može koristiti unutar jednog Part-a ili u sklopu između pojedinih komponenti (kopiranjem geometrije iz jedne komponente u drugu).
 
create_datum_3

Primećujemo da se u drugom delu sklopa pojavila izolovana geometrija, što se vidi i po ikoni (Surface.2).
create_datum_4
 
  1. Korišćenjem alata Create Datum geometrija koju kreirate biće bez istorije. To se može raditi unutar jednog dela ili unutar sklopa. Na slici dole prikazan je primer kreiranja osa na tri rupe (funkcija Axis unutar GSD). 1 koincidira sa rupom Hole.1, koja je ujedno i Parent od te ose. Prilikom kreiranja druge dve ose, uključena je funkcija Create Datum (ikona create_datum_ikona u alatnoj traci). Uključivanjem te funkcije pre samog kreiranja geometrije, ista će biti kreirana bez linkova (vidljivo i po ikonama u stablu – Line.3 i Line.4).
 
create_datum_5

Ukoliko se koristi multi-selection, duplim klikom moguće je aktivirati Create Datum za svaku buduću kreiranu geometriju. Tu treba biti oprezan i isključiti funkciju prilikom kreiranja geometrije za koju želimo zadržati linkove.