CATIA V5 – Clash funkcija

Clash:   CATIA V5 – Clash function Funkcija Clash omogućava nam kontrolu Produkta prema tri osnovna kriterijuma: (Clearance-Contact-Clash)


CATIA V5 – Clash function_1


U prvom (gornjem) prozoru izaberemo kriterijume i komponente koje kontrolišemo (pojedine ili kompletne produkte) i kliknemo Apply. Otvara se novi prozor:


CATIA V5 – Clash function_2


Osim numeričkih rezultata, kontrolu vidimo i vizuelno: izaberemo neki od rezultata i kliknemo na njega levim klikom miša (npr.dole prikazani Clash)


CATIA V5 – Clash function_3


Nakon toga kliknemo Apply i otvara nam se tzv. Preview u kojem je vizuelno prikazano preklapanje između odabranih komponenti.


CATIA V5 – Clash function_4


Isto tako, izmerenu koliziju između komponenti možemo videti i u glavnom prozoru, dakle na samom produktu:


CATIA V5 – Clash function_5


Važno je napomenuti da ova funkcija za razliku od funkcije Sectioning koja daje samo vizuelne rezultate, daje i numeričke rezultate i kao takva je najbolji način kontrole produkta u segmentima zazor, kontakti i preklapanja.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva