CATIA V5 – Bounding box

Bounding box je vrlo korisna funkcija, posebno u slučaju delova složenog oblika. Bounding box predstavlja fizički oblik za određeni objekat, i određuje fizički oblik objekta koji se može znatno razlikovati u veličini i formi od vizuelnog izgleda objekta.
Kako bi se kreirao Bounding box potrebno je selektovati Part body ili celi Part i potom kliknuti na ikonu Measure Inertia catia_v5_bounding_box_icon . Otvara se prozor Measure Inertia gde se mogu iščitati razni podaci poput mase, zapremine, površine, momenata inercije.
catia_v5_bounding_box_1
Međutim, tu se ne prikazuju vrednosti za Bounding box. Kako bi smo to videli, potrebno je kliknuti na Customize i zatim uključiti opciju Principal Axis i kliknuti OK, sa čim se zatvara dodatni meni.
catia_v5_bounding_box_2
Zatim je potrebno otvoriti granu Measure u stablu (ukoliko želimo zadržati sve u stablu potrebno je prethodno u glavnom prozoru uključiti opciju Keep measure).
Na dnu stabla prikazane su vrednosti BBLX, BBLY, BBLZ koje predstavljaju mere Bounding box-a.
catia_v5_bounding_box_3
Vrednosti je moguće eksportovati u txt. file, klikom na Export u glavnom prozoru.