CATIA V5 – Animate Constraint in Sketch

Naredba Animate Constraint animate_constraint_ikona unutar sketch-a omogućuje variranje jednog constraint-a. Ukoliko je celi sketch ispravno dimenzionisan (nije over constrained ili under constrained) moguće je gledati ponašanje sketch-a u zavisnosti od variranja jednog constraint-a. Na taj način moguće je jednostavno simulirati ponašanje kompleksnog sklopa u sketch-u.
Sledeći jednostavan primer prikazuje kako se ponaša pravougli trougao koji je definisan sa jednim uglom i dužinom katete. Potrebno je u sketch-u kliknuti na dimenziju ugla i zatim na ikonu Animate Constraint animate_constraint_ikona . Otvara se meni gde treba definisati početnu i krajnju vrednost varirane dimenzije (u ovom slučaju ugao) i broj koraka.
animate_constraint_meni
catia_v5_animate_constraint_in_sketch_1
Osim parametara u meniju su dostupni Actions i Options tasteri.
Actions
 Run Back Animation Run Back Animation – prikazuje različite vrednosti constraint-a startujući od zadnje vrednosti (Last value)
 Pause Animation  Pause Animation – zaustavlja animaciju na trenutnoj vrednosti definisanog constraint-a
 Stop Animation Stop Animation – zaustavlja animaciju i dodeljuje početnu vrednost constraint-u
 Run Animation Run Animation – pokreće animaciju prema definisanim opcijama
Options
 One Shot  One Shot – prikazuje animaciju samo jednom
 Reverse  Reverse – prikazuje animaciju od početne do krajnje vrednosti, zatim od krajnje do početne
 Loop Loop – radi isto što i Reverse uz beskonačno ponavljanje
 Repeat Repeat – radi isto što i One shot uz beskonačno ponavljanje
 
Sledeći primer prikazuje animaciju hoda klipa.
Animacija hoda klipa