CATIA - Sketch analysis

Nakon što završite crtež (eng. sketch) dobro je proveriti prikladnost sketch-a za dalji rad. Imajući to u vidu, potrebno je proveriti  da li su sve linije i radijusi u skladu sa našim željama. Najveći problem predstavlja “otvorenost“ modela odnosno nacrta budući da to može biti uzrok neusklađenosti u daljem radu i može onemogućiti izradu modela.

Kako bi izbegli takve probleme, u softver CATIA je integrisan vrlo koristan alat koji omogućava da sa jednim klikom proverite prikladnost sketch-a za dalji rad. Sa ovim alatom takođe možemo proveriti da li na sketch-u ima, npr. dvostrukih linija, otvorenih ili nedovršenih profila ili preklapanja.

Kada završimo sketch, pokrenemo Sketch AnalysisSketch Analysis na alatnoj traci

Alat se nalazi unutar modula SKETCHER i namenjen je otkrivanju grešaka na sketch-u.

Alatu lako možete pristupiti putem padajućeg menija TOOLS -> SKETCH ANALYSIS, ali i putem trake sa alatima.

Potom nam se otvori radni prozor sa rezultatima analize, a istovremeno se na sketch-u prikažu moguće greške odnosno anomalije. U primeru na slici 2 možete videti da je model otvoren - zelenom bojom je označena udaljenost između dve otvorene tačke, koje su označene plavom bojom.


Primjer rezultata Sketch Analysis

Slika 2: Primer rezultata Sketch Analysis


Unutar prozora sa rezultatima analize, prva kartica GEOMETRY (1) prikazuje opis sketch-a, gde možemo videti pojedinosti analize i greške:

  • U koloni Geometry (1) nalazi se prikaz opisa profila koji smo nacrtali
  • Rezultati prikazani u koloni Status pokazuju da li je profil otvoren ili zatvoren. Otvoren profil znači da linije nisu zaključene odnosno spojene.
    Zatvoren profil znači da je sketch zaključen odnosno zatvoren.
  • U koloni Comment se nalazi precizan opis profila.
    Ako je profil otvoren piše nam na kojoj su udaljenosti krajnje tačke profila. Udaljenost je data u milimetrima i predstavlja udaljenost između plavih tačaka na slici.

Unutar same analize možemo naći dodatne prečice, naziva Corrective Actions, sa kojima se mogu popraviti sketch-evi, napraviti pomoćne crte, automatski zatvoriti profil, izbrisati kote i sl.

Treća kartica Diagnostic (2), pokazuje da li je skica definisana, odnosno da li su pojedine tačke ili linije tačno definisane u smislu ishodišnog/nultog položaja koordinatnog sistema (na slici 2 iscrtano žutom bojom - 4).


Kartica DiagnosticSlika 3. Kartica „Diagnostic“ 

Tumačenje pojmova koji se pojavljuju u kartici Diagnostic:
  • ISO-Constrained: definisano u odnosu na početni položaj

  • Under-Constrained: nije definisano u odnosu na početni položaj
 

Nedefinisane tačke i linije možete lako pronaći desnim klikom na određenu tačku ili liniju i u padajućem meniju odabirom Reframe on (5), prikazano na slici 4.


„Reframe on“ u kartici „Diagnostic“
Slika 4. „Reframe on“ u kartici „Diagnostic“

Ova operacija će nam prikazati tačno odabranu liniju ili tačku, i to na sredini ekrana kako bismo je lakše pronašli.


Prikaz linije odabrane pomoću funkcije „Reframe on“
Slika 5: Prikaz linije odabrane pomoću funkcije „Reframe on“

Ako se u padajućem  meniju odabere Center Graph(6), odabrana linija će nam u stablu modela biti označena narandžastom bojom (Slika 6).


Stablo modela prilikom korištenja funkcije „Center Graph“Slika 6. Stablo modela prilikom korišćenja funkcije „Center Graph“


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva