Upravljanje gradovima budućnosti pomoću 3DEXPERIENCE platforme

Upravljanje gradovima budućnosti pomoću 3DEXPERIENCE platforme

Sa rastom gradova rastu i postojeći problemi funkcionisanja i administrativnog upravljanja njima, a istovremeno se pojavljuju novi, kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju zbog njihove kompleksnosti, kako bi se omogućio efikasan i održiv rast. Rennes Métropole predstavlja svojevrsno međugradsko udruženje, u koje je uključeno više od pola miliona stanovnika Francuske, koji svakodnevno rade na ostvarenju njegovih ciljeva. Glavni cilj udruženja je stvaranje boljih gradskih područja putem sinhronizacije transportnih sistema, ekoloških aktivnosti, urbanizacije, ekonomskog i socijalnog razvoja, kulture, univerzitetskih istraživanja itd.Za ostvarenje ovog cilja neophodna je dobra saradnja između svih učesnika, pa su javne institucije dobile novi zadatak u vidu pronalaženja savršenog alata koji bi to omogućio.
Rennes Métropole je upravo zbog navedenog, odabrao 3DEXPERIENCE platformu na Cloud infrastrukturi, odnosno udaljenoj softverskoj platformi, kako bi se ostvarila bolja i brža saradnja između uključenih gradova. 3DEXPERIENCity Virtual Rennes platforma, koja je prilagođena njihovim potrebama, omogućava svim učesnicima iz svih gradova da sa bilo koje lokacije dele podatke, vrše simulacije rasta gradova i bolje sagledaju pojave koje su karakteristične za urbana područja.
3dexperience_on_cloud

Kraljnji cilj korišćenja platforme je da stvori digitalnog blizanca svakog grada, odnosno digitalne modele obuhvaćenih gradova, zasnovane na geometrijskim i topografskim karakteristikama, kao i na demografskim, transportnim i podacima o zdravstvu. Ovi modeli treba da služe kao podloga za simuliranje, planiranje i upravljanje gradovima na takav način da se svaka pojava može “preneti” i na drugi grad, nezavisno od njegove veličine, strukture i drugih relevantnih podataka.
rennes_metropolis_dassault

Rennes Métropole trenutno radi na projektu pod imenom Bento, čiji je glavni cilj da razvije efikasnu mrežu energetskih izvora na osnovu podataka o demografiji, zemljištu i izvorima energije. Jedan od zahteva, koji ova platforma ispunjava, je da podaci budu dostupni svakog trenutka njenim internim i eksternim koriscnicima. Korišćenjem 3DEXPERIENCity platforme, podaci koji su nabavljeni iz različitih izvora mogu biti integrisani na jednoj zajedničkoj platformi, čime se podstiče razvoj efektnih i jasnije definisanih zakona. 3DEXPERIENCity Virtual Rennes platforma je platforma koja je ispunila sve zahteve i očekivanja, kako ovog udruženja, tako i zahteve i očekivanja lokalnih samouprava i pomogla da se razviju pametna rešenja pomoću sistematičnog pristupa postojećim problemima.
rennes_metropolis_dassault

Sa jedinstvenim interfejsom lakim za korišćenje, 3DEXPERIENCE rešenja za industrije bazirana su na 3D dizajnu, analizi, simulacijama i inteligenciji programskih rešenja. Dostupna su u dve verzije: na opremi kod korisnika (eng. On premise) i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud).

Sva rešenja koja su dostupna na „tehnologiji u oblaku“  imaju obezbeđen siguran pristup i skladište za podatke. Mehanizmi zaštite koji stoje iza vaših podataka su na najvišem nivou i u skladu sa najnovijim standardima.

Kontaktirajte nas za više informacija od 3DEXPERIENCE platformi