Unapredite svoje veštine na području simulacija sa sertifikovanim SIMULIA stručnjakom

Unapredite svoje veštine na području simulacija sa sertifikovanim SIMULIA stručnjakom

U poslednjih nekoliko godina uloga simulacija pri razvoju proizvoda značajno je porasla kao i važnost testiranja proizvoda u virtualnom okruženju kao i razvoj i optimizacija istog. CADCAM DATA kao zastupnik Dassault Systemes rešenja redovno održava radionice i kurseve iz područja CAD, CAM i CAE tehnologija kao i preliminarne simulacije, prema zahtevima klijenata. Trenutno smo jedini sertifikovanii zastupnici SIMULIA programskih rešenja u Srbiji.

Abaqus je programsko rešenje za realistične simulacije, koji sadrži linearne i nelinearne strukturne analize, tranzijentnu dinamiku, termo-mehaničke analize, simulacije dinamike tečnosti, elektromagnetske simulacije kao i druge složenije analize. 

Isight omogućava povezivanje različitih programskih alata, od komercijalnih CAD/CAE programa do namenski i interno razvijenih aplikacija. Namenjen je automatizaciji parametarske optimizacije i istraživanju odziva sistema ili procesa u virtuelnom okruženju.

Tosca je rešenje koje uključuje vodeće tehnologije za topološku optimizaciju struktura sa ciljem brzog konstruisanja i oblikovanja lakih i krutih komponenti koje su otporne na zamor. 

Fe-safe je jedan od vodećih programa za analize zamora materijala u cikličnim mehaničkim i toplotnim opterećenjima. 


Radionice i kurseve za navedena rešenja za simulacije, optimizaciju i zamor materijala, održava dr. Marko Vrh, sertifikovani Dassault Systemes specijalista za SIMULIA programska rešenja.

SIMULIA radionica i tečaj

POŠALJI UPIT ZA SIMULIA PROGRAMSKA REŠENJA