Rimac Automobili na prvom digitalnom eventu Dassault Systemes kompanije

Rimac Automobili na prvom digitalnom eventu Dassault Systemes kompanije

Proizvođač najpoznatijeg CAD softverskog rešenja, kompanija Dassault Systemes, 13.09.2018. je održala svoj prvi digitalni event koji se zvao „Oblikujmo svet u kome živimo“ (eng. Shape the World we Live In). Zahvaljujući  live streaming tehnologiji, svi zainteresovani su imali priliku da čuju o novim funkcionalnostima CATIA softvera, digital mock up tehnologiji, upravljanju velikim sklopovima, sistemskom inženjerstvu, kompozitima, električnim automobilima i poslednjoj generaciji CATIA softverskog rešenja CATIA 3DEXPERIENCE.


O novim funkcionalnostima CATIA softverskog rešenja, kao i planovima za budućnost govorio je Philippe Laufer. Philippe Laufer, poznatiji kao „CATIA Boss“, čovek je koji stoji iza CATIA sofvtera  već 30 godina i njegov doprinos je bio ključan za sadašnji položaj CATIA softvera kao vodećeg CAD programskog rešenja.


U ime kompanije Rimac Automobili govorio je DMU Leader, Vedran Tare

Rimac Automobili su sa samo devet zaposlenih proizveli prvi potpuno električni supersportski automobil koji je promenio dotadašnje shvatanje električnih automobila, ali i shvatanje prevoza u celini. Jedinstvenu tehnologiju električnih komponenti su prepoznali i dotada tradicionalno vodeći svetski proizvođači automobila.

Širenje poslovanja, kao i eksponencijalni rast broja zaposlenih, zahteva softversko rešenje koje može da prati širenje poslovanja i da povezuje zaposlene na način da rade na jedinstvenoj centralnoj bazi podataka. Upravo je C_Two razvijen u CATIA softveru  na 3DEXPERIENCE platformi koja asocijativno povezuje sve učesnike razvoja i testiranja. Jedinstvena centralizovana baza omogućuje pristup informacijama, kao i vizuelni pregled projekta i/ili proizvoda. Uvođenjem ovakve poslovne platforme  unapređuje se produktivnost i  skraćuje se vreme potrebno do izlaska proizvoda na tržište. CAD (eng. Computer Aided Design) i PLM (eng. Product Lifecycle Management) rešenja u sklopu 3DEXPERIENCE platforme koristi nekoliko stotina zaposlenih Rimac Automobila, a obuku za rad su prošli u saradnji sa 3DEXPERIENCE stručnjacima iz CADCAM Grupe.  
Vedran Tare iz Rimac Automobila i Kiara Boggo iz Dassault Systemesa Vedran Tare (Rimac Automobili) i Chiara Bogo (Dassault Systemes)

Rimac c_two s otvorenim vratima


Više o mogućnostima CATIA sofverskog rešenja na 3DEXPERIENCE platformi govorio je Mauro Boscati, Senior konsultant za softverska rešenja kompanije Dassault Systemes. Ovde bismo hteli da istaknemo Digital MockUp (DMU) koncept koji povezuje sve aktivnosti koje opisuju proizvod u 3D okruženju. Zahvaljujući ovom konceptu, inženjeri mogu da konstruišu i konfigurišu složene proizvode, kao i da vrše validaciju dizajna,  bez potrebe za izradom fizičkog prototipa.


Kontaktirajte nas za više informacija o 3DEXPERIENCE platformi