Imate ideju? Nema problema, mi imamo rešenja za projektovanje i simulaciju vaših ideja

Imate ideju? Nema problema, mi imamo rešenja za projektovanje i simulaciju vaših ideja

Energija vetra je bila korišćena za pokretanje brodova još 5 hiljada godina pre nove ere. Dve stotine godina pre nove ere jednostavne pumpe za vodu koje su koristile snagu vetra bile su korišćene u Kini, a vetrenjače sa krilima od upletene trske bile su korišćene za mlevenje žita u Persiji i na Srednjem Istoku.

Novi načini za korišćenje energije vetra potom su se proširili širom sveta tako da u 11. veku nailazimo na pumpe na vodeni pogon i vetrenjače koje su na Srednjem Istoku bile široko rasprostranjene i korišćene u proizvodnji hrane. Trgovci i  Krstaši doneli su tehnologiju korišćenja vetra u Evropu. Holanđani su razvili velike vodene pumpe koje su bile korišćene za isušivanje jezera i močvara u delti reke Rajne. Emigranti iz Evrope zatim su preneli tehnologiju korišćenja vetra u Zapadnu hemisferu.


Kolonisti u Americi koristili su vetrenjače da melju žito, pumpaju vodu i seku drva u pilanama. Doseljenici i rančeri instalirali su hiljade pumpi na vetar kada su se naseljavali i zapadnim delovima Sjedinjenih Država. Krajem 19. i početkom 20. veka u širokoj upotrebi bili su električni generatori (turbine) koji su koristili snagu vetra.

Nakon izgradnje električne mreže tridesetih godina prošlog veka koja je omogućila snabdevanje ruralnih oblasti električnom energijom, upotreba pumpi i malih turbina koje su radile na vetar počela je da se smanjuje. Ipak, i danas neki se na nekim rančevima koriste pumpe na vetar kojima se  snabdeva voda za napajanje stoke. Male turbine na vetar se sve češće koriste, najviše za snabdevanje strujom u udaljenim ruralnim oblastima.


Preuzmite studiju slučaja kompanije Nabtesco o korišćenju softverskog rešenja SIMULIA Abaqus prilikom izrade vetrenjača najnovije generacije

Korišćenje energije vetra se povećalo zbog nestašice nafte i brige za očuvanje okoline


wind_mill_simulia_abaqus


Nestašica nafte tokom sedamdesetih godina prošlog veka promenila je situaciju u snabdevanju energijom. Nestašice nafte podstakle su interesovanje za razvoj alternativnih izvora energije kao što je energija vetra i njihovo korišćenje u proizvodnji električne energije.


wind_mill_simulia_abaqusNabtesco osigurava snagu mehaničkog prenosa i izdržljivost u uslovima jakih naleta vetra


Za efikasnije pretvaranje kinetičke energije vetra u mehaničku energiju ili ’snagu vetra’ od presudnog značaja je dodatna kontrola pozicije kućišta i krila turbine. To je zadatak uređaja za skretanje i nagib koji podešavaju fizičku orijentaciju ovih komponenti reagujući na fluktuacije u brzini i smeru vetra. Da bi se poboljšala snaga i izdržljivost uređaja za skretanje i nagib krila Nabtesco korporacija iz Japana koristi SIMULIA Abaqus analizu konačnih elemenata.

SIMULIA predstavlja skup softverskih paketa za rešavanje kompleksnih problema u pogledu strukturne analize i metode konačnih elemenata. SIMULIA obuhvata softverske pakete Abaqus, Fe-safe, Tosca, Isight, Simpack, CST, Xflow.

Abaqus Unified FEA predstavlja visoko sofisticirani paket programa koji nudi precizna i kompletna rešenja za složene probleme. Njegova preciznost i efikasna rešenja koja nudi kombinovana su sa pre i post procesorskim proračunima.

Ako imate ideju, a niste sigurni kako da je realizujete, tu smo da vam pomognemo da svoju ideju pretvorite u plan i da zajedno radimo na njegovom ostvarenju. Naša rešenja za razvoj i simulacije omogućavaju da sve karakterstike proizvoda mapirate u ranoj konceptualnoj fazi i na taj način mogućnost greške u realnom okruženju svodi na minimum.


Preuzmite studiju slučaja kompanije Nabtesco o korišćenju softverskog rešenja SIMULIA Abaqus prilikom izrade vetrenjača najnovije generacije