Tehnologije koje podstiču razvoj proizvoda

Tehnologije koje podstiču razvoj proizvoda
Od perioda kasnih 1980-ih godina, proizvodni pogoni firmi povećavali su produktivnost, gde je fokus bio na optimizaciji procesa koji se ponavljaju, odnosno procesa serijske i masovne proizvodnje. Rezultati produktivnosti su bili vidljivi, ali neusaglašeni sa procesom razvoja proizvoda.
Ciklus razvoja proizvoda se konstantno skraćuje, što zahteva povećanje produktivnosti proizvodnih procesa. Uspešne firme uočile su prednosti novih IT tehnologija, informacionih sistema i baza podataka koje jasno pokazuju kako izbor odgovarajuće strategije uključuje izbor efikasnih programskih rešenja. Ova programska rešenja, osim što optimizuju svaki korak u procesu razvoja proizvoda, se adekvatno uklapaju u sistem i poslovanje kompanije.
Iako postoje bitne razlike u smislu širine i dubine procesa i tehnologija, za uspešno postavljanje strategije razvoja proizvoda firme treba:
  • da se sagledaju svi pod-procesi razvoja proizvoda i odrede se pod-procesi koji su primenljivi na njihov poslovni model,
  • da se sagleda kako pod-procesi moraju da rade nesmetano, kako bi se postigao optimalan krajnji učinak,
  • da se proceni tehnologija i proveri kako će izabrano rešenje da se uklopi u mogućnost da zadovolji potrebe firme, ne samo u datom trenutku, već i u budućnosti.

Mogućnosti PLM rešenja


Izbor tehnološke strategije

Povećanje produktivnosti u razvoju proizvoda može da se postigne izborom odgovarajuće tehnološke strategije. Ponuda rešenja danas je veoma velika, ali samo PLM rešenja mogu odgovarajuće da reše zahteve u pogledu razvoja proizvoda sa kojima se većima firmi susreće. Popularna ERP rešenja mogu da reše pojedine izazove, ali potrebe firme vrlo brzo prerastaju mogućnosti takvih rešenja. Imajući ovo u vidu, u cilju izbora najbolje tehnološke strategije, firme treba da uzmu u obzir ceo raspon zahteva sa kojima se suočavaju tokom razvoja proizvoda, ali ne samo današnje izazove nego i one sa kojima će se tek susresti.


Pregled poslovnih procesa obuhvaćenih jedinstvenom PLM platformom

Ukoliko se na drugačiji način pristupi izboru rešenja, rezultat je veliki broj različitih rešenja koja daju odlične rezultate i mnogo različitih podataka, ali nisu međusobno povezana i onemogućavaju brzo i efikasno traženje informacija. Takođe, nema saradnje između timova što u određenoj meri ograničava potencijalna poboljšanja jednog alata ili rešenja nekog od procesa. S obzirom da je svaka grana industrije specifična na svoj način, tako su i izazovi sa kojima se firme susreću veoma različiti. Korisnici mogu da izaberu industrijska rešenja koja su posebno prilagođena izazovima njihove industrijske grane. Ovakva industrijska rešenja nastala su kao rezultat najboljih praksi iz industrije i aplikacija od kojih svaka predstavlja rešenje za jedan deo poslova. Implementacija ovih rešenja je znatno brža u poređenju sa implementacijom pojedinih različitih rešenja ili pojedinačnih rešenja za svaki proces.

Sveobuhvatna jedinstvena poslovna platforma obuhvata sve segmente poslovanja, od ideje, planiranja, konstruisanja, testiranja, kontrole do održavanja i reciklaže. Platforma predstavlja najbolje rešenje koje može da omogući efikasno upravljanje svim procesima u razvoju proizvoda, planiranju i simulaciji proizvodnje, kao i plasmanu robe na tržište i njeno servisiranje tokom celog životnog ciklusa.

Platforma omogućava povezivanje svih segmenata, koji na bilo koji način međusobno deluju na sistem u celini tokom životnog ciklusa proizvoda. Svi uticajni faktori na proizvod moraju da budu obuhvaćeni, podeljeni i analizirani – od samog zahteva korisnika, njegovih iskustava i očekivanja od proizvoda, do komentara i rezultata simulacija proizvoda u virtualnom okruženju, kao i mogućnosti da se takav proizvod napravi u kratkom vremenskom intervalu za prihvatljivu cenu, što ova jedinstvena platforma omogućava.

Iako se svi podaci nalaze u jednoj od baza poslovne platforme, svaki od učesnika koristi aplikacije prema potrebama koje ima. Cilj ovakvog pristupa je da se prevaziđu prepreke inženjeringa, marketinga, prodaje i održavanja kroz saradničko okruženje koje je dovoljno veliko i fleksibilno, kako bi obuhvatilo sve učesnike u bilo kom delu razvoja proizvoda.

Primenom ove jedinstvene platforme, osim optimizacije i unapređenja procesa u razvoju, proizvodnji, prodaji i servisiranju, nastaje baza znanja kao jedinstvena vrednost kvaliteta svakog proizvoda i firme, što predstavlja najvredniji doprinos modernih tehnologija i primene PLM platforme.


Kontaktirajte nas ukoliko i vi želite da podstaknete razvoj svojih proizoda