Spona između CAD alata i 3DEXPERIENCE platforme

Spona između CAD alata i 3DEXPERIENCE platforme

PLM rešenja su odavno poznata u poslovnom svetu, međutim i dalje ih većina kompanija ne koristi. Savremeni tržišni uslovi su kolaboracijske poslovne platforme pretvorili u neophodan element daljeg razvoja i uspeha razvojnih i proizvodnih kompanija. Naravno, to se odnosi na one kompanije koje žele da uspeju i opstanu u sve težim tržišnim okolnostima.

Kako sve razvojne i proizvodne kompanije uglavnom imaju neko CAD i/ili ERP rešenje, prelazak na naprednija rešenja uvek izaziva strah šta će biti sa starim podacima. Korporacija Dassault Systemes je pronašla rešenje za ovo i nazvala ga „PLM Collaboration Services“. Ovaj takozvani most omogućuje bezbolnu migraciju CATIA V5 korisnika na 3DEXPERIENCE platformu. Ono što dodatno ovo rešenje čini jedinstvenim je što podržava i integriše podatke iz različitih CAD alata, uključujući CATIA V5, SolidWorks i ostale CAD alate.


Proširenje mogućnosti CAD alata


Upotrebom ovog novog rešenja za integraciju CAD sistema i platforme, otvaraju se nove mogućnosti za saradnju, razmjenu podataka i uopšteno šire mogućnosti razvoja proizvoda. Kompanijama ovakvo rešenje postaje neophodno. Razlozi za to su brojni, a jedan od njih je i fizička dislociranost razvojnih timova i proizvodnih pogona.

Sa ovim rešenjem se ne ometaju uobičajeni procesi, nego se obezbeđuje digitalni kontinuitet tokom razvoja proizvoda, bolja saradnja unutar timova, brži razvoj proizvoda, što pojednostavljuje inženjerski rad. Sve navedeno obezbeđuje bolji učinak i sigurnost tako da se shodno tome oslobađa vreme za inovacije i bolji konkurentni položaj na tržištu.

Srž ove strategije prelaska na naprednu digitalnu platformu 3DEXPERIENCE je mogućnost korišćenja platforme bez konverzije podataka, jer je potpuno kompatibilna sa drugim aplikacijama koje platforma integriše. To uključuje SIMULIA aplikacije za simulacije i analize, DELMIA aplikacije za upravljanje procesima proizvodnje i ENOVIA aplikacije za upravljanje životnim ciklusom proizvoda.


Kontaktirajte nas za više informacija