Kijanje u kancelariji | Širenje virusa COVID 19 sa osobe na osobu u klimatizovanim prostorijama

Kijanje u kancelariji | Širenje virusa COVID 19 sa osobe na osobu u klimatizovanim prostorijama

Usred pandemije virusa COVID-19, mnogi se pitaju da li je bezbedno vratiti se uobičajenim radnim obavezama u kancelariji. U narednoj simulaciji biće pokazano širenje potencijalno kontamirane telesne tečnosti unutar klimatizovane kancelarije.


 Kada osoba kija, kontaminirane čestice uključujući aerosole, se raspršuju svuda okolo:
  • Čestice mogu da se rasprše i do jednog metra okolo kada neko kine, a one sa većom težinom padaju na pod;

  • Unutar poslovnih prostora, čestice se još brže šire ako postoji centralizovani sistem za grejanje ili hlađenje;

  • Možemo da zapazimo taloženje telesnih tečnosti na površinama, gde plava znači nisku, a crvena visoku koncentraciju;

  • Kapljice koje je simulacija prikazala kao male plave i zelene čestice u vazduhu, mogu da budu malene kao i sam virus, tzv. aerosoli i mogu da ostanu u vazduhu i potencijalno se prenesu kroz prostoriju u ventilacioni sistem.


Ova simulacija podržava tezu da ako su virusi skloni aerosolizaciji, oni zapravo mogu da se šire dalje kroz centralizovani sistem za ventilaciju. Uzeto je da su veličine kapljica telesnih tečnosti koje se raspršuju kijanjem, ne veće od kapljica vode.


 


Više o softveru SIMULIA: Predstavlja deo platforme 3DEXPERIENCE® i zadužen je za realistične simulacije. Sastoji se od više aplikacija koje omogućavaju evaluaciju performansi, pouzdanosti i sigurnosti materijala i proizvoda, pre odluke da se proizvede fizički prototip. SIMULIA portfolio obuhvata softvere za najneprednije simulacije: Abaqus, Isight, fe-safe, Tosca, Simpoe-Mold, SIMPACK, CST Studio Suite, XFlow, PowerFLOW i ostale.


Kontaktirajte nas za više informacija