Auto industrija i DELMIA Apriso - rešenje za upravljanje proizvodnjom

Auto industrija i DELMIA Apriso - rešenje za upravljanje proizvodnjom

Maksimalna iskorišćenost uz povećanu složenost proizvoda

 

Proizvođači motornih vozila su prihvatili koncept globalnog vozila koji podržava različite “nadogradnje” kao metod pomoću koga ostvaruju i ekonomiju obima i adekvatan odgovor  na zahteve tržišta. Za snabdevače u automobilskoj industriji ovo znači da operacije u proizvodnji treba da budu precizno sinhronizovane da odgovore na signale različitih OEM (proizvodnja originalne opreme) klijenata a da istovremeno budu i dovoljno fleksibilne da mogu da odgovore na nagle izmene u proizvodnji koje diktiraju promene na tržištu ili neki neočekivani događaji. Ova složenost treba da bude izbalansirana tako da obezbedi maksimalnu iskorišćenost kapaciteta kako na nivou proizvodnog pogona tako i na nivou kompanije kako bi se održala profitabilnost. DELMIA Apriso rešenje za dobavljače prvog reda pomaže vam da odgovorite na ove složene izazove tako što vam obezbeđuje sveobuhvatnu platformu koja na jedinstven način omogućava neophodan pregled i kontrolu kako bi se ostvario maksimalan uspeh u proizvodnji. Apriso van omogućava da poboljšate celokupnu sinhronizaciju proizvodnje i materijala, povećate produktivnost i iskorišćenost kapaciteta, minimalizujete First-Time Quality rates i ubrzate vreme koje je potrebno da se stigne do globalnog tržišta. DELMIA Apriso tim za Profesionalne usluge  i mreža partnera omogućava dobavljačima prvog reda  da zamene razdeljene, izolovane sisteme jednim unificiranim pristupom koji poboljšava efikasnost operacija u globalnoj proizvodnji i lancu snabdevanja.

Fleksibilna proizvodnja koja maksimizira kapitalne investicije

 

Proizvođači automobila i dobavljači su napravili značajne investicije u oblasti fleksibilnog sistema alata kojim  obezbeđuju balans kapaciteta i brzinu reakcije u odnosu na profitabilnost. Ipak, malo je onih koji uspevaju da maksimalno iskoriste ove investicije da bi sinhronizovali i sproveli fleksibilne proizvodne procese kroz sve oblasti proizvodnje i sve funkcije. Apriso rešenja za dobavljače prvog reda u automobilskoj industriji omogućava vam da grafički predstavite i upravljate tokovima svojih proizvodnih procesa od lanca snabdevanja  do distribucije gotovih proizvoda, obezbeđujući fleksibilnost procesa kojom ćete maksimalno iskoristiti svoje kapitalne investicije.
 • Definišite i osavremenite  proizvodne procese koji objedinjuju više funkcija i jedinica da biste obezbedili integritet procesa i istovremeno skratili vreme potrebno za pripremu i izmenu modela/ procesa.
 • Pospešite konzistentnost, tempo proizvodnje i kvalitet proizvoda kroz visoki stepen sinhronizacije poslovnih procesa.
 • Poboljšajte uvid u proces u realnom vremenu i kontrolu individualnih radnih jedinica, mašina i opreme, interakcije operatera i snabdevanje materijalima da biste ostvarili viši nivo proizvodnih operacija.

Automotive_industrija


Zašto Apriso?

 • Provereno uspešan u različitim proizvodnim okruženjima globalnog tipa u automobilskoj industriji uključujući snabdevanje koje se odnosi na stakla, filtere, motore, akumulatore, sedišta, elektroniku, brizganje i pogonske sklopove.
 • Globalno praćenje među zavisnih elemenata i mogućnost zadržavanja „problematičnih“ elementa smanjuju mogućnost isporuke neispravnih delova i dramatično smanjuju vreme i ljudstvo koji su potrebni da bi se odstranili neispravni delovi u lancu snabdevanja.
 • Jedinstveno rešenje za globalnu proizvodnju i set aplikacija koji radi kao tehnološka platforma koja uspešno upravlja serijskim, masovnim i diskretnim proizvodim modelima  i strategijama nabavke kao što su JIT (Just-in time = pravovremeno, na vreme) i sekvencijalna JIT nabavka.
 • Osigurava usaglašenost sa standardima koji definišu kvalitet industrijskih proizvoda, uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).

Rešenje za proizvodne operacije izvrsnog kvaliteta

Dassault Systèmes – kroz DELMIA Apriso ponudu – je jedina kompanija koja može da ponudi rešenje bazirano na procesima za upravljanje globalnim proizvodnim operacijama, rešenje koje vam omogućava da  pratite, upravljate i kontrolišete sve elemente proizvodnih operacija kako u vašoj kompaniji tako i kroz celu mrežu snabdevanja vašeg proizvoda. Apriso dodatno proširuje vrednost  ERP, PLM i drugih poslovnih sistema tako što zatvara krug između nacrta, planiranja i realizacije. Uspostavljajući koheziju u strukturi kroz koji se razmenjuju i poboljšavaju procesi, Apriso nudi rešenja koja najbolje zadovoljavaju potrebe globalnih proizvođača kroz sve njihove proizvodne operacije i proširenu mrežu snabdevanja. Apriso rešenja obezbeđuju preglednost i kontrolu kojima se proaktivno otkrivaju potencijalni prekidi koje bi mogli da remete proizvodne operacije tako da vaš proces može da funkcioniše još efikasnije i da pravovremeno odgovori na potencijalne promene. Apriso možete da implementirate individualno ili u sklopu  Rešenja za dobavljače prvog reda.  


Engineers_Automotive 

Ugradite kvalitet u vaš proizvodni DNK

Diferencijacija u odnosu na konkurente ne može se ostvariti jednostavnim fokusiranjem na planiranje. Vaša sposobnost da obezbedite dugoročne ugovore za snabdevanje biće određena time koliko dobro ostvarujete planove koji se odnose na kvalitet proizvodnih operacija. Apriso pruža jedino rešenje za upravljanje proizvodnim operacijama koje funkcioniše kao tehnološka platforma. Ova mogućnost vam dozvoljava da ugradite svoju najbolju praksu koja se odnosi na kvalitet i proizvodne procese tako objedinite procese, ljude, materijale i mašine u kontinuirani tok operacija u realnom vremenu.
 • Povezivanje mogućnosti praćenja i genealogije spaja elemente kao što su procesi, materijali, oprema, alati, rad i osobine snabdevača pružajući sveobuhvatnu analizu uzroka problema i smanjujući izloženost potencijalnim reklamacijama.
 • Sposobnost zadržavanja i sprečavanja širenja problema pruža mogućnost da se izoluju propusti putem bilo koje kombinacije praćenih proizvodnih karakteristika, čime se ograničavaju neželjeni troškovi i smanjuje izloženost nestandardnim materijalima. 
 • Agilnost i usklađenost sa smernicama koje se odnose na kvalitet vaše delatnosti i korisničkih proizvoda, uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).

 Precizna proizvodnja poboljšava profitabilnost

Apriso rešenja za dobavljače prvog reda u automobilskoj industriji koriste proizvođači motornih vozila širom sveta da bi zadovoljili zahteve složenih savremenih proizvoda i zadržali visoke standarde kvaliteta.
 • Sinhronizujte signala za potražnju vaših klijenata uključujući nabavku JIT (Just-in time = pravovremeno, na vreme), sekvencijalnu JIT nabavku,  dodeljivanje materijala / dopunu, potprocese i  završne procese, upravljanje kontejnerima i distribuciju gotovih proizvoda tako da podstiču smanjenje troškova, veći kapacitet i profit.
 • Ispravljanje grešaka tokom proizvodnje, statističko upravljanje procesom i nadgledanje kontrolnih granica eliminiše škart i naknadne popravke dok istovremeno maksimalno povećava produktivnost.
 • Utičite da snizite troškove inventara, smanjite penale zbog greške (PPM defect), i povećate rezultate sa brzom, globalnom primenom Apriso Lean proizvodnog sistema.

“Impresionirani smo Apriso-vim poznavanjem automobilske industrije i sposobnošću da efikasno obezbede sistem operacija sa vidljivošću u realnom vremenu kroz ceo naš globalni sistem lanca snabdevanja.“  IT Menadžer, AGC Automotive Europe

“U radu sa Apriso timom za implementaciju, identifikovali smo najbolju praksu i to smo uključili u Core profile, (Osnovni profil) kako bismo to primenili kroz celo preduzeće.   Competence Centers Director, Saint-Gobain Sekurit

Sveobuhvatno upravljanje životnim ciklusom proizvoda

 

Apriso industrijska rešenja za dobavljače prvog reda nudi sveobuhvatni pristup kojim se podržava upravljanje životnim ciklusom proizvoda – od Uvođenja novog proizvoda (NPI) do kraja ciklusa. Napredni proces vizualizacije od početka do kraja i mogućnosti izvršenja omogućavaju stalno unapređenje tokom trajanja ugovora o snabdevanju sa ciljem da se smanje troškovi a održe profitne marže.

 • Uspostavite Centar izvrsnosti  kao biblioteku sa primerima procesa iz najbolje prakse koji se mogu primeniti na više lokacija obezbeđujući konzistentnost procesa i precizno praćenje i izveštavanje o globalnim performansama.
 • Ubrzajte Uvođenje novog proizvoda (NPI) uz podršku izmenama u proizvodnji (Engineering Change Orders)  sa standardnim integracijama u sva značajna ERP i PLM  rešenja.

 Globalna  platforma koja podržava rast tržišta u nastajanju

Apriso aplikacije za globalnu proizvodnju pružaju rešenje u vidu platforme za upravljanje proizvodnim operacijama. Koristite ovaj pristup da biste svoje najbolje procese primenili za podršku strategijama širenja vaše kompanije na nova tržišta koja se trenutno brzo razvijaju kao što su Brazil, Rusija, Indija i Kina (BRIC). Ova strategija može da smanji vreme potrebno da razvijete vaš proizvod od koncepta do realizacije i od koncepta do željenog obima poslovanja na tržištima koja zahtevaju operacije zajedničkog ulaganja a istovremeno vam omogućava da povećate inicijalni i celokupni kvalitet proizvoda kada radite sa novom i nekvalifikovanom radnom snagom.


 Jedno rešenje za diversifikovane proizvodne operacije 

Snabdevači za automobilsku industriju predstavljaju raznolik industrijski segment koji obuhvata i proizvodnju komponenti i „sistemske“ operacije sklapanja diskretnim, masovnim i serijskim modelima proizvodnih procesa. Apriso je jedino rešenje za ostvarivanje proizvodnje koje može da podrži sve kombinacije proizvodnih modela uključujući hibridne operacije kao što su proizvodnja filtera za dizel čestice i litijum jonskih baterija.

 • Sveobuhvatni funkcionalni efekat Apriso aplikacija  koje imaju zajednički BPM okvir pomaže da se ostvari veća fleksibilnost putem unificiranog modela podataka kojim se upravlja  i kontinuirano poboljšava veliki broj različitih proizvodnih procesa i modela.
 • Lean logistika se može brzo primeniti na globalne operacije da bi se brzo popravilo zadovoljstvo OEM korisnika i dramatično smanjili operativni troškovi.

 Podrška implementaciji od početka do kraja

DELMIA Apriso profesionalne usluge i globalna mrežu partnera isporučuju najviši nivo podrške koja se zasniva na širokom poznavanju industrije i iskustvu u proizvodnim operacijama. Ova kombinacija sposobnost i usluga osigurava da su Apriso rešenja primenjena u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. Zaposleni u Dessault Systemes mogu da nadopune kompetencije vašeg IT tima pružajući odgovarajući nivo analize zahteva, konfiguracije sistema, osiguranje kvaliteta, obuke i pomoći u početnoj fazi rada.

 “Apriso predlozi vrednosti i funkcionalnosti se odlično komponuju sa većim proizvodnim inicijativama kao što su Lean i Six Sigma.”  Gartner


Spajanje svih komponenti


Kako se povećava složenost proizvoda i rastu mogućnosti za osvajanje novih tržišta, uspeh snabdevača u automobilskoj industriji zahteva partnerstvo sa proverenim kompanijama koje mogu da na pravi način iskoriste dobra iskustva u ovoj oblasti i podrže fleksibilnost procesa. DELMIA Apriso rešenja za snabdevače prvog reda pružaju vidljivost i kontrolu kroz sve proizvodne operacije i ceo lanac snabdevanja pružajući mogućnost za primenu različitih strategija i  poboljšanje procesa na osnovu jednog rešenja.


 Poboljšajte efikasnost proizvodnje

 • Sinhronizujte mašine, materijale, operatere i procese na nivou poslovnog procesa da biste povećali i svoje proizvodne performanse i odziv korisnika.
 • Ubrzajte vreme potrebno za plasiranje proizvoda na tržište i postizanje željenog obima poslovanja primenjujući primere dobre prakse u procesima koji će se konzistentno primenjivati kroz ceo proizvodni sistem.
 • Omogućite strategije isporuke koji će funkcionisati JIT (Just-in time = pravovremeno, na vreme) i kao sekvencirani JIT u zavisnosti od potreba klijenata.

Obezbedite kvalitet u celoj kompaniji

 • Identifikujte, zadržite i rešite se propusta u proizvodnoj mreži u roku od nekoliko sati a ne dana ili meseci.
 • Obezbedite usaglašenost u odnosu na važeće standarde uključujući ISO TS-16949, APQP (Poboljšano planiranje kvaliteta proizvoda) i PPAP (Proces odobravanja kvaliteta proizvoda).
 • Smanjite vreme koje je potrebno da se obezbedi željeni obim proizvodnje na novim tržištima i osigurajte konzistentnost kvaliteta uz dokazane procese dobre prakse  poboljšane uputstvima za rad na maternjem jeziku baziranim na grafičkom korisničkom interfejsu (GUI).

Povećajte odziv

 • Ubrzajte vreme potrebno za uvođenje novog proizvoda (NPI) pomoću brzog i progresivnog osavremenjavanja procesa.
 • Pojednostavite sprovođenje tehničkih izmena  u proizvodnji iz čvrstu povezanost sa PLM (Upravljanje životnim ciklusom proizvoda)
 • Uspostavite rad Centra za izvrsnost za bolju vidljivost uspešnih operacija i identifikaciju procesa najbolje prakse koje možete da prenesete na druge lokacije.

Delmia_Apriso

Apriso rešenja nude najveći mogući uticaj na vidljivost upravljanja – kroz celu kompaniju. Proizvodnja je optimizovana kroz sve aspekte proširenog lanca vrednosti uključujući kako vaše ljude, materijal, mašine i procese tako i one od vaših dobavljača. Prenoseći u realnom vremenu podatke, signale, upozorenja, ključne indikatore performansi (KPI) ili poslovnu inteligenciju od bilo koje tačke u mreži do bilo koje lokacije u svetu, Apriso rešenja osnažuju proizvođače koji rade kao dobavljači prvog reda u automobilskoj industriji omogućujući im da brzo odgovore na promene strategije, promenjene uslove na tržištu ili neočekivane događaje.


 Stručnost u oblasti snabdevanja automobilske industrije

Apriso rešenja pokreću rad vodećih proizvođača u automobilskoj industriji u svetu. Naša kompanija ima ogromno iskustvo u podršci dobavljačima prvog reda da odgovore na stalne izmene u dinamici tržišta održavajući visok nivo kvaliteta. Apriso rešenja za dobavljače prvog reda nude vidljivost u realnom vremenu i kontrolu svih proizvodnih operacija kao i lanca snabdevanja da bi se poboljšala performanse proizvodnje, proizvodni procesi i kvalitet. Uz DELMIA Apriso tima za profesionalne usluge i mrežu partnera, Apriso rešenja mogu vam pomoći da smanjite ukupne troškove proizvodnje uz povećanje fleksibilnosti i profitabilnosti.


Kontaktirajte nas za više informacija o rešenju DELMIA Apriso