L'Oreal, Airbus Helicopter i Alstom Transport unapredili su svoje proizvodne procese implementacijom DELMIA Apriso rešenja

L'Oreal, Airbus Helicopter i Alstom Transport unapredili su svoje proizvodne procese implementacijom DELMIA Apriso rešenja

Poznate svetske kompanije, koje su vodeći proizvođači u svojim branšama, zbog obimnog posla, količine informacija, dislociranosti proizvodnje kao i zbog održavanja kvaliteta i integriteta imena implementirale su DELMIA Apriso rešenje za upravljanje proizvodnim operacijama.




Kompanija Alstom Transport je implementacijom DELMIA Apriso rešenja uspela da osigura detaljan uvid u status zadataka u realnom vremenu, automatsko informisanje o izmenama, ažuriranje dokumentacije i celokupni protok informacija. Implementacijom rešenja za upravljanje proizvodnim operacijama koji je moguće prilagoditi širokom spektru poslova svi učesnici procesa imaju pristup informacijama u realnom vremenu, mogu slati povratnu informaciju kao i da imaju uvid u status zadataka ili status celokupne proizvodnje.
Alstom proizvodnja

Pogledajte video o benefitima koje je Alstom Transport postigao implementacijom DELMIA Apriso rešenja.



Kompanija Airbus Helicopters, koja je vodeći proizvođač civilnih i vojnih helikoptera implementirala je DELMIA Apriso rešenje kako bi zadržala tu poziciju na tržištu  i brzo isporučila inovativne proizvode. Proizvodni proces, od obrade osnovnih elemenata do završnih linija za montažu, nalazi se na raznim lokacijama. Pre implementacije DELMIA Apriso rešenja bilo je svakodnevnog suočavanja sa  nepredviđenim problemima; manjak delova, neusklađenost elemenata, kvarovi na mašinama i slično. Digitalizacija informacija o proizvodnji i dostupnost na svakom računaru i mobilnom telefonu obezbedili su jednostavan proces i bolju kontrolu. Dostupnost informacija u realnom vremenu omogućilo je bolju sinhronizaciju i pravovremeno reagovanje čime se poboljšava produktivnost i efikasnost celog lanca nabavke.
Airbus helicopter proizvodnja

Pogledajte video o benefitima implementacije DELMIA Apriso rešenja u Airbus Helicopter 


L'Oreal je integrisao proizvodne operacije u fabrikama širom sveta implementacijom jedinstvene poslovne platforme koja je povezana sa ERP rešenjem. Implementacijom DELMIA Apriso rešenja u 30 pogona ostvaren je kontinuitet u proizvodnji, kvalitet i upravljanje zalihama kao i protok informacija kroz celu organizaciju odnosno kroz proizvodni lanac.

Odabrali su DELMIA Apriso rešenje zato što se može implementirati u svim pogonima bez obzira na lokaciju i može da pruži jedinstveno rešenje na nivou preduzeća. Implementacija DELMIA Apriso rešenja je u skladu sa pozicioniranjem kompanije u 4. industrijskoj revoluciji i iskorišćavanjem potencijala digitalnih uređaja. Sa DELMIA Apriso rešenjem može se na licu mesta upravljati proizvodnjom, kvalitetom, ažuriranjem podataka i informisanjem, upravljati zalihama i skladištenjem, a sve to na jednom sistemu, lokalno i globalno.

Iako imaju automatizovanu kontrolu proizvodnih procesa, zaposleni su  i dalje potrebni za ključne korake prilikom prijema, skladištenja, postizanja traženog kvaliteta, pakovanja i isporuke proizvoda. DELMIA Apriso omogućila je komunikaciju između radnika i sistema tako da se može na vreme informisati i reagovati. Na primer: etikete se štampaju na osnovu skeniranog barkoda; DELMIA Apriso šalje radnike u skladište gde treba da se skladišti roba, a potom se proverava elektronskim putem; u proizvodnji je efikasnost povećena za 100% jer sirovine naručuje DELMIA Apriso; tokom proizvodnje tehnolozi mogu da prate ceo proces i korektivno intervenišu ako je potrebno; tokom pakovanja uzorci se povezuju automatski.



Loreal proizvodnja i logitika kozmetike 

Ovde možete preuzeti ceo case-study o primeni DELMIA Apriso rešenja u L'Oreal-u


Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte koje benefite i Vi možete ostvariti implementacijom DELMIA Apriso rešenja