CADCAM DATA je postala novi Dassault Systemes sertifikovani partner

CADCAM DATA je postala novi Dassault Systemes sertifikovani partner


CADCAM Data, koja dugi niz godina godina u sklopu svog Obrazovnog centra održava kurseve za programska rešenja CATIA, SIMULIA, ENOVIA i DELMIA, je saradnju u održavanju tečajava 3DEXPERIENCE kompanije Dassault Systemes podigla na viši nivo, potpisivanjem ugovora za Sertifikovani edukacionog partnera (eng. Certified Education Partner). Proširenjem saradnje kompanije CADCAM Data u sklopu svog Obrazovnog centra ovlašćena je za organizaciju polaganja za Dassault Systemes CATIA sertifikate, koji su priznati širom sveta.

Značku Certified Education Partner kopanija Dassault Systemes dodeljuje dugogodišnjim partnerima koji zadovolje stroge strandarde i koji su dokazali da na adekvatan način pomažu kompanijama da implementiraju programska rešenja i obučavaju korisnike za rad sa njima. Materijali i programi za kurseve usklađeni su sa najnovijim obrazovnim tehnikama i tehnologijom, uz stalne dopune sa primerima iz prakse, kako bi polaznici kurseva imali priliku da sagledaju opcije u okviru različitih grana industrije, koje su dokazano omogućile rast i razvoj.
Iskustvo naših predavača i vrhunska stručnost koju poseduju, osnova su za jedinstveni pristup prilikom održavanja obuka. Pogledajte našu ponudu kurseva i izaberite područje koje Vas najviše zanima i koje može najviše doprineti vašem ličnom i profesionalnom razvoju

ccd_cep_sertifikat