AITAC trasira novi put u projektovanju brodova

AITAC trasira novi put u projektovanju brodova

Riječka kompanija AITAC, koja svoje poslovanje konstantno unapređuje implementacijom inovativnih, inteligentnih i high-tech alata, u saradnji sa CADCAM Grupom, implementirala je industrijsko rešenje „Designed for Sea“. Industrijska grana u kojoj posluju zahteva gotovo svakodnevnu implementaciju novog znanja i permanentnog obrazovanja što potvrđuje i odluka o implementaciji ovog rešenja koje je namenjeno industriji brodogradnje. Radi se o programskom rešenju koje omogućava brže konstruisanje, virtualne simulacije i lakšu organizaciju i pripremu proizvodnje složenih proizvoda poput jahti i putničkih brodova, što je osnovna delatnost kompanije AITAC.

Industrijsko rešenje „Designed for Sea“ bazira se na platformi 3DEXPERIENCE koja omogućava pristup informacijama o projektu i/ili koji je nastao u različitim fazama konstrukcije kao i vizuelni pregled svim učesnicima procesa razvoja i pripreme proizvodnje, a podaci se nalaze u jedinstvenoj centralizovanoj bazi podataka.

Sve to će omogućiti još bolju konkurentnost projektovanja i celokupnog inženjeringa za proizvodnju jahti i brodova, jer omogućava zadovoljavanje najnovijih industrijskih standarda, lakšu saradnju među sektorima unutar i izvan kompanije i lakše upravljanje procesima i podacima tokom životnog ciklusa proizvoda (eng. PLM – Product Lifecycle Management).

Trendovi u industriji brodogradnje zahtevaju od proizvđača da budu u korak sa trendovima i zahtevima tržišta sofisticiranih plovila, dok složenost poslovanje zahteva usku saradnja inženjera, dizajnera, projektanata, sektora proizvodnje, kao i usku saradnju sa kupcima i dobavljačima.

„Designed for Sea“ industrijsko rešenje omogućava unapređenje saradnje i istovremeni rad svih koji rade na projektu, optimizaciju projektovanja, optimizaciju proizvoda i celokupnog procesa, od ideje do iskustva korisnika. Takođe, omogućava smanjenje troškova, skraćuje vreme do izlaska proizvoda na tržište i projekciju raznih scenarija zahvaljujući naprednim alatima za 3D simulacije i analize koji uzimaju u obzir i složenost projektovanja.

AITAC je primer uspešne preduzetničke priče koja potvrđuje  da i kompanije iz ovog regiona, idu u korak sa industrijskim i poslovnim trendovima i tehnologijama.

AITAC jahta