3DEXPERIENCE on Cloud za Startup kompanije

3DEXPERIENCE on Cloud za Startup kompanije

Svaka godina nam donosi puno noviteta, pre svega za startup kompanije. Pojavom cloud tehnologije, proširile su se mogućnosti boljeg razvoja inovativnih proizvoda i usluga. Pre postojanja cloud tehnologije, pokretanje i opremanje inovacione startup kompanije zahtevalo je više ulaganja nego danas, a ograničenja IT infrastrukture su zahtevala previše resursa.

Uslovi koje startup kompanije ostvaruju je da prema uslovima promocije koriste jedinstvenu i inovativnu 3DEXPERIENCE platformu kompanije Dassault Systemes na Cloudu.

Na ovaj način, svaka Startup kompanija svojim  inženjerima može obezbediti rad sa vrhunskim programskim rešenjima za 3D modeliranje i simulaciju uz znatno manja ulaganja i brži povrat uloženog i na taj način se fokusirati na razvoj i proizvodnju.

Danas se očekuju inovacije od svih sektora u kompaniji, kao i doprinos pojedinca inovacijama. Zato je neophodno imati poslovnu platformu kao što je 3DEXPERIENCE platforma koja ima intuitivni meni i socijalne i kolaborativne aplikacije, kako bi se razmena informacija odvijala bez zastoja i na vreme.


Pogledajte kao je kompanija Elixir za samo 2 godine razvila avion na 3DEXPERIENCE platformi on cloud


Ključna prednost koju Startup kompanije ostvaruju putem 3DEXPERIENCE on Cloud je povezivanje menadžera sa svim sektorima kompanije, kao i sektora međusobno, bez obzira na kojoj lokaciji se nalaze. Velika prednost je jednostavna i brza implementacija i instalacija i dostupnost 0-24 sata, svih 7 dana u nedelji. Takođe, velika prednost je što nije potrebno obezbediti fizičku opremu kao ni snositi troškove instalacije i administracije. Sva programska rešenja zasnovana na Cloud tehnologiji imaju siguran pristup i čuvanje podataka, a mehanizmi zaštite su na najvišem nivou. Podaci na 3DEXPERIENCE platformi on Cloud zaštićeni su sa tri nivoa zaštite koji su usklađeni sa najnovijim sigurnosnim standardima. Kompanija Dassault Systemes garantuje za sigurnost vaših podataka i omogućava preventivno čuvanje istih (eng. backup).


3DEXPERIENCE on Cloud za Startup kompanije dostupno je u 3 varijante:

Evaluacijska/testna licenca

- do 5 korisnika
- za kompanije koje žele da  testiraju rešenje
- kompanije do 20 zaposlenih
- kompanije do 3 godine starostiPonuda na 3 meseca

- ograničeno na 10 korisnika

-sadrži CATIA, SIMULIA i DELMIA aplikacije
- kompanije do 20 zaposlenih
- kompanije do 3 godine starostiPonuda na godinu dana

- popusti do 50%
- ograničeno na 10 licenci
- na 3 meseca omogućen je pristup svim CATIA, SIMULIA i DELMIA rolama
- kompanije do 20 zaposlenih
- kompanije do 3 godine starosti

 

Zatražite ponudu


Šta Startup kompanije dobijaju korišćenjem 3DEXPERIENCE on Cloud?


  • Brza i jednostavna implementacija 
  • On line podrška 24/7
  • Automatsko ažuriranje programa na novije verzije
  • Neograničena skalabilnost u broju korisnika/podataka 
  • "Mobile & Social"
  • Integracija podataka
  • Sigurna upotreba
  • Brži razvoj proizvoda
  • Testiranje proizvoda u 3D dimenziji 
  • Bolja saradnja i razmena podataka  

Kontaktirajte naš tim za više informacija, demonstraciju ili evaluacijsku licencu