Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

DELMIA Ortems

Dinamičko planiranje za optimalnu proizvodnju. Planovi se mogu mijenjati, ali rezultati ostaju vrhunski!

Kako se trenutno planira proizvodnja?

Planiranje proizvodnje, ljudskih resursa i kapaciteta u mnogo se tvrtki i dalje izvodi zastarjelim alatima i metodama kao što su MS Excel tablice, tvornički listovi i slično.

Korištenje tih rješenja podrazumijeva ručni unos podataka s obzirom na to da rješenja nisu povezana s ERP, MES i PLM sustavima tvrtke (ako ih tvrtka posjeduje).

Ovakav način rada znatno povećava faktor ljudske pogreške, a istog razloga planiranje je:

  • statično,
  • oduzima previše vremena planeru proizvodnje,
  • ne podržava ili otežava suradnju među odjelima,
  • vrlo je teško određivati prioritete.

planiranje proizvodnje bez DELMIA Ortems

Izazovi kod tradicionalnog planiranja proizvodnje

Planer proizvodnje svakodnevno se suočava sa složenim izazovima. On mora uzeti u obzir brojne faktore i podatke koji utječu na proizvodni proces i rezultate. Primjerice, rokove za proizvodnju i isporuku, kvarove strojeva, bolovanja, prioritetne narudžbe, materijale, sastavnice.

Gotovo je nemoguće planirati proizvodnju na najbolji način bez naprednog alata koji u obzir uzima sve te faktore. Planiranje bez odgovarajućeg alata također najčešće uzima puno vremena i predstavlja velik problem u slučaju pojave neplaniranih situacija ili potrebe za brzom promjenom plana proizvodnje.

Kako učinkovitije planirati proizvodnju?

Pomoću DELMIA Ortems alata moguće je napredno, dinamičko planiranje i brza optimizacija proizvodnje. Ključnu prednost DELMIA Ortems sustava predstavlja upravo njegova dinamičnost – brza prilagodljivost svakoj promjeni koja uvelike štedi vrijeme i novac te omogućuje predviđanje svih eventualnih materijalnih ograničenja. Jasnom slikom trenutnih i budućih potreba mogu se brzo prepoznati i riješiti uska grla u proizvodnji.

APS (Advanced Planning and Scheduling) putem DELMIA Ortems sustava pomaže kod upravljanja strojevima, proizvodnim linijama i postrojenjima kako bi se maksimirala učinkovitost pogona.

S fleksibilnim planiranjem i optimizacijom, DELMIA Ortems između ostalog donosi:

  • bolje stopa proizvodnje,
  • smanjenog vremena ciklusa i zaliha,
  • povećane operativne učinkovitosti.

planiranje proizvodnje uz DELMIA Ortems

*strojevi, ljudski kapaciteti, stanje skladišta, dobavljači, dobava materijala, raspoloživost prostora, vremenska ograničenja, raspoloživost strojeva i alata, preventivno održavanje strojeva, ostalo prema potrebi

Izlazno rješenje:

Iz ulaznih podataka se formira konkretan plan proizvodnje koji možete vratiti natrag u ERP, ili možete neposredno izrađivati izvještaje putem MS Excel tablica ili Ortems Report modula.

 

proizvodnja autoindustrija uz DELMIA Ortems

DELMIA Ortems optimizacijski alati

Optimizacijski alati koji se nalaze unutar DELMIA Ortems-a omogućit će uspješno, kvalitetno i točno optimiziranje, planiranje te raspoređivanje i terminiranje proizvodnje. Preciznost planiranja proizvodnje se svodi u doslovno jednu minutu, od detaljnog završetka aktivnosti do godine dana (dugoročnog planiranja).

 

Video: DELMIA Ortems Planer Resursa (Synchronized Requirements Planner) – pruža sustav sinkronizacije protoka materijala i kapaciteta kako bi se omogućila (JIT) Just-in-Time proizvodnja.

Video: DELMIA Ortems Planer Proizvodnje (Manufacturing Planner) – omogućuje brzu identifikaciju uskih grla u proizvodnji, brze izmjene rasporeda i what-if simulacije scenarija.

Video: DELMIA Ortems Terminiranje Proizvodnje (Production Scheduler) – nudi detaljno planiranje i integrirano upravljanje ograničenjima koja se odnose na proizvode i procese preko više resursa kao što su strojevi, alati i operateri.

 

Rezultati korištenja DELMIA Ortems alata

Naši klijenti su potvrdili: DELMIA Ortems itekako mijenja stvari!

Skraćuje vrijeme proizvodnje u prosjeku za
50 %
Skraćuje vrijeme postavki na strojevima za
25 %
Štedi ukupno vrijeme za
60 %
Smanjuje inventar za
40 %
Planiranje i nadgledanje radnih naloga raste do
100 %
Povećava sveukupne usluge prema kupcima za
50 %
Povećava produktivnost za minimalno
10 %

Želite imati potpunu kontrolu i fleksibilnost u proizvodnji?

Vaš slijedeći korak počinje ovdje.