Webinar - SIMULIA for SolidWorks

Tijekom webinara saznajte kako jednostavno i lako možete iskoristiti vodeću tehnologiju na području nelinearnih analiza metodom konačnih elemenata. 

Pogledajte kako možete prenijeti geometriju iz SolidWorksa u Abaqus, kako istu geometriju možete modificirati u SolidWorksu i promjene prenijeti u Abaqus CAE sa samo jednim klikom miša, a istovremeno sačuvati sve unaprijed definirane parametre i svojstva modela u Abaqus-u.


Molimo Vas ispunite kontakt formu kako biste pogledali webinar koji je održao certificirani SIMULIA stručnjak dr. Marko Vrh.

Simulia for SolidWorks