Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Eureka

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije te istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnoloških sektora.

Smart

MForming

2016. godine tvrtka CADCAM Design Centar se sa slovenskim tvrtkama Gorenje Orodjarna d.o.o. i TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. prijavila u program EUREKA za projekt Pametni alati u vrijednosti 1.1 milijun Eura, u ukupnom trajanju od 3 godine. 

Oblikovanje lima predstavlja jedan od najvažnijih procesa u modernoj industrijskoj proizvodnji. U današnje vrijeme je veliki broj dijelova u automobilskoj industriji, avionskoj industriji i u industriji kućanskih aparata napravljen od lima. Procesi formiranja limova su poprilično složeni i zahtjevaju vrlo detaljno planiranje. Tijekom posljednjih nekoliko godina to je postalo još veći problem zbog sve složenije konstruiranih proizvoda, visokih zahtjeva na kvalitetu proizvoda i razvoja novih, jako čvrstih i kvalitetnih materijala. Danas, u automobilskoj industriji više od 35% čeličnih limova se rade od čelika visoke čvrstoće i taj postotak se stalno povećava. Glavna prednost korištenja materijala visoke čvrstoće je, u konačnici, visoka čvrstoća konačnog proizvoda što znači da je moguće napraviti proizvod manje gustoće i naposljetku manje težine. Danas postoje razne metode unaprjeđenja formiranja lima, ali su mnoge od njih skupe i samo su velike tvrtke u mogućnosti uložiti novac u takve tehnologije. SmartMForming je inovativni razvojni projekt u kojem bi se mehaničke servo preše visoke fleksibilnosti zamijenile prešama sa senzorima koji reguliraju status alata, brzinu formiranja, udar i ujedinjuju dvije ili više operacija u jednu te na taj način skraćuju vrijeme proizvodnje.Ideja koja stoji iza konstruiranja Pametnih alata je dati svim korisnicima mogućnost unaprjeđenja tehnologije i pojednostvljenje cijelog postupka formiranja lima pomoću svega nekoliko klikova. Ideja Pametnih alata je postojanje senzora i mogućnost upravljanja alatima on-line, kao i namještanje parametara, kontroliranje stanja alata te optimizacija procesa.

SmartMForming je inovativni razvojni projekt u kojem bi se mehaničke servo preše visoke fleksibilnosti zamijenile prešama sa senzorima koji reguliraju status alata, brzinu formiranja, udar i ujedinjuju dvije ili više operacija u jednu te na taj način skraćuju vrijeme proizvodnje.

OMDAP

Prije nego novi proizvod krene u serijsku proizvodnju, mora proći kroz niz standardnih testova kako bi se spriječio bilo kakav propust ili kvar kasnije. Jedan od testova je i vibracijsko ispitivanje, gdje se proizvod montira na elektro-dinamički shaker te izlaže vibracijama koje su sa razlogom veće od stvarnog opterećenja vibracijama tijekom rada. Posljedično, u suvremenom inženjeringu javlila se potreba za softverskim alatom koje će predvidjeti ponašanje proizvoda pod određenim vibracijama još u fazi projektiranja i prije nego se izradi prvi prototip.

CimFat dodatak za CATIA-u procjenjuje ponašanje proizvoda u CATIA okruženju pomoću “state-of-the-art” metode za zamor materijala, a pod djelovanjem vibracija.Procjena ponašanja proizvoda pod djelovanjem vibracija složeni je izazov, s obzirom na broj različitih vrsta opterećenja vibracijama koje se koriste za testiranje proizvoda. CimFat dodatak za CATIA-u nudi jednostavan i jasan način za analizu zamora materijala u obliku dodatne analize.

Prednosti CimFat dodatka su:

  • predviđanje loma proizvoda pod određenim vibracijskim opterećenjem
  • usporedba različitih dizajna po kriteriju zamora materijala
  • nema promjena u dizajnu u fazi prototipa i proizvodnje, a do kojih bi moglo doći zbog nepredvidivih šteta za vrijeme “shaker” testiranja
  • proračun zamora materijala, integriran je u standardnoj numeričkoj analizi proizvoda

Fatigue DV

U razvoju automobilskih komponenti pod uvjetima cikličkog opterećenja procjena životnog vijeka je važno pitanje. Budući da su mnoge od tih komponenti izložene visokim cikličkim opterećenjima očigledno je da se pojam beskonačnog vijeka mora koristiti u dizajnu tih komponenti. To znači da su dijelovi napravljeni da bi stanje stresa tijekom nametnutog cikličkog opterećenja bilo ispod granice krivulje izdržljivosti, tzv. SN ili Wöhler krivulje. Ako je komponenta opterećena ispod ove granice onda nema očekivane inicijacije pukotine zbog zamora materijala, bez obzira na broj ciklusa opterećenja.

Razvijeno je nekoliko metoda izračuna pogonske čvrstoće dinamički opterećenih konstrukcija no u automobilskoj industriji je najzastupljenija metoda temeljena na Dang Van kriteriju koji je i upotrebljen u “Fatigue DV-Plug-in” za CATIA programski paket. Prednost ovog kriterija je u mogućnosti procjene trajne dinamičke čvrstoće za komponente podvrgnute cikličkom opterećenju što uključuje i vremenski ovisna višeosna naprezanja.

 

Fatigue DV Plug-in for CATIA omogućava inženjerima:

  • procjenu izdržljivosti dinamički opterećenih numeričkih modela -model diskretiziran metodom konačnih elemenata (FEM), temeljeno na analizi zamora po Dan Van kriteriju
  • dobivanje podataka o izdržljivosti materijala što se inaće dobiva standardnim eksperimentalnim metodama.
  • procjenu kvalitete tako dobivenih rezultata
  • da naprave nužne promjene nad modelom (proizvod/part) koji se oštećuje u smislu poboljšanja proizvoda/parta korištenjem parametarske i/ili analize modifikacija bilo prilagođenim bilo komercijalnim softwerom za konačne elemente ili čak korištenjem specijalnog optimizirajućeg pristupa proširenjem/korištenjem programa sa drugim “state-of-the-art” softverskim alatima

CNC & IT

Leonardo

da Vinci

Partnerski projekt CNC & IT Leonardo da Vinci obuhvaćao je četiri srednje strukovne škole iz Slovenije, Poljske, Turske i Hrvatske, kao i partnere iz poslovnog svijeta koje su slovenska tvrtka CADCAM Lab, španjolska tvrtka Talleres Tibi i neprofitni istraživački centar također iz Španjolske.Cilj projekta je podizanje profesionalne kompetencije i vještina nastavnika i studenata partnerskih srednjih strukovnih škola, te poboljšanje nastavnih planova i programa na područjima uključenima u projekt.Projekt se provodio kroz razvoj novih proizvoda proizvedenih uz pomoć CNC tehnologije, kontrolom putem web stranice i projektiranje multimedijalnih nastavnih materijala. Novi proizvedeni proizvodi su reprezentativni suveniri regija partnerskih škola.

Želim pogledati ostale projekte

Lightweight vehicles_CADCAM
Pilot demonstracijski (PD) projekt: TPV4LIGHT
Glavni rezultat projekta bit će razvoj i demonstracija inovativnih procesa za napredne robotske
Projekt: EUREKA
Projekt: Eureka
Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Overdrive - industrija 4.0
Projekt Overdrive, integralno rješenje za izgradnju pametnih tvornica – digitalnu transformaciju