CATIA 3D MASTER

CATIA 3D MASTER

Unatoč širokoj primjeni 3D modeliranja, 2D projektiranje ostaje primarna referenca za kotiranje, tolerancije i anotacije za 90% proizvodnih tvrtki. Glavni koncept 3D Master pristupa je da je 3D model najprikladniji za isporuku detaljnih informacija o proizvodu koje su neophodne u proizvodnim procesima.

Prelaskom na 3D Master metodu, tvrtke mogu:

  • Odrediti 100 % definicije proizvoda koristeći pojedinačni 3D set podataka
  • Smanjiti troškove i poboljšati kvalitetu procesa razvoja proizvoda
  • Značajno povećati količinu informacija za projektiranje, koje mogu  ponovo iskoristitu u sljećedećim modelima
  • Smanjiti troškove proizvodnje optimizirajući odstupanja u proizvodnji

Modul FTX- 3D Master obuhvaća sljedeće:

Evolucija procesa projektiranja

Tradicionalne metode projektiranja korištenjem 2D nacrta su ključne u procesu razvoja proizvoda. Povijesno gledano, služe kao referenca za definiciju proizvoda. Međutim, mnoge tvrtke uočavaju da 2D crteži nisu dovoljni i često rezultiraju pogreškama u projektiranju i visokim troškovima proizvodnje. U tom smislu, 3D Master omogućava svim odjelima unutar tvrtke da pronađu, dijele, obilježe i unaprijede proizvod koristeći najbogatiji format informacija – 3D. Ovakav pristup omogućava niz važnih prednosti, kao što su mogućnost neograničenog korištenja zahtjeva proizvoda nezavisno o varijanti, niži troškovi i poboljšanje kvalitete projektiranja i razvoja, manji broj pogrešaka. Kako bi unaprijedile svoje poslovanje tvrtke su se odlučile na prelazak s 2D projektiranja na 3D Master model.


Izazovi projektiranja u 2D okruženju

2D nacrtSlika: 2D nacrt ostaje referentan za definiranje proizvoda

2D nacrt dugo je imao ključnu ulogu u procesima projektiranja i proizvodnje svih vrsta proizvoda. Nacrti omogućavaju lakše razumijevanje kako će proizvod raditi i kako će biti napravljen poštujući predviđene kote i tolerancije. Standardi projektiranja kao što su ANSI/ASME ISO i JIS standardizirali su važnost nacrta što je povećalo njihovu vrijednost, čineći ih razumljivijim i preglednim za sve članove procesa proizvodnje.

Oduvijek je bio izazov opisati 3D svijet 2D modelom. Na primjer, ako je potrebno da se 2D nacrtom prikaže pojedinačni 3D dio ili sklop, veoma je teško nedvosmisleno opisati kompleksne 3D dijelove u 2D nacrtu. Zbog toga je često dolazilo do nesporazuma što je rezultiralo većim troškovima .

Pojava prvog 3D CAD modeliranja, i kasnijeg solid modeliranja, donosi znatnu prednost. Solid modeliranje pruža mogućnost nedvosmislenog definiranja 3D geometrije u jednom geometrijskom file-u, mogućnost da se provijeri forma, sklop i funkcionalnost prije konstruiranja prototipa.

Međutim, 2D projektianje je i dalje bilo ključno osiguravajući toleranciju, anotacije, liste dijelova i druge informacije ključne za procese proizvodnje, kontrole kvalitete i lanac dobavljača. Bez treće dimenzije svi elementi i svojstva iz bilo koje perspektive su jedni preko drugih, čak iako su na krajevima dijelova. Stoga je teško kreirati 2D modele koji točno i potpuno prikazuju ključne tipske forme i površine na kojima se primjenjuju tolerancije i anotacije. Ovo često dovodi do pogrešaka, jer se u proizvodnom procesu nekada ne mogu identificirati točni dijelovi tipske forme kada se gleda u 2D modelu.

3D funkcionalna tolerancija & anotacije kao pomoć projektantu tijekom definiranja proizvoda
Slika: 3D funkcionalna tolerancija i anotacije kao pomoć projektantu tijekom definiranja proizvoda

Kada se dogodi neizbježna promjena u procesu projektiranja, tri skupa podataka se trebaju ažurirati: solid model, 2D nacrt i liste dijelova. Za bilo koji od ovih skupova podataka može se dogoditi da ne bude sinkroniziran s drugim skupovima, zahtjevajući dodatno vrijeme potrebno da se oni održe. To često dovodi do odlaganja u projektiranju ili pravljenja neispravnih dijelova.


Ključne vrijednosti 3D Master koncepta

Kreiranje proizvoda s 3D Master rješenjem

Posljedna generacija programa za solid modeliranje omogućava unos kote, geometrijskog dizajna i tolerancija, anotacija i lista dijelova izravno u solid model, eliminirajući potrebu za crtežima. Bilo koji broj pogleda 3D modela, može se sastavi, odrediti i anotirati za određenu grupu koja sudjeluje u procesu proizvodnog planiranja, uslužnih procesa, nabave i marketinga ili prodaje.

2D nacrt za mogućnosti 3D projektiranja omogućava korisnicima rad u 3D okruženju s naprednim 2D opcijama skiciranja tijekom konceptualne faze projekta. 2D geometrija može se eksportirati u profile i površine za brzo i lako kreiranje 3D geometrije. Podaci anotacije kotiranja i tolerancije mogu se dodati u preliminarnoj fazi, bez potrebe da se ponovo formiraju tijekom završnih procesa.

 
 

Slika: 3D Master je jedinstvena referenca za opisivanje proizvoda kroz sve faze razvojnog ciklusa

3D Master omogućava svima da pretražuju, upravljaju, komentiraju i surađuju kroz bilo koji aspekt programa u vezi s proizvodom.

3D Master okruženje unaprjeđuje proces odlučivanja, kroz pravovremeni i izravan uvid u razvojni proces kroz upotrebu anotacija, kotiranja i tolerencija, geometrijskih elemenata i tipskih formi i odnosa među elementima.
Kada se radi s 3D modelom, inženjer može biti potpuno siguran da primjenjuje toleranciju na željenu tipsku formu i da bilo tko, tko koristi ovu informaciju, može biti siguran da proizvodi ili mjeri ispravnu tipsku formu jer je 3D model univerzalan i izgleda jednako svugdje i za svakoga.

3D Master pristup također osigurava znatne uštede prilikom ponovne upotrebe informacija za definiranje grupe proizvoda ili budućih verzija proizvoda. PLM (eng. Product Lifecycle Management) rješenja u velikoj mjeri povećavaju mogućnost ponovne upotrebe geometrijskih informacija. 3D Master pristup čini lakšim ponovnu upotrebu cijele definicije proizvoda, uključujući toleranciju i anotacije i liste dijelova. Napredni korisnici mogu kreirati šablone pomoću kojih se može automatizrati novi podsklopovi procesa razvoja proizvoda.

Dodatna prednost inkorporiranja tolerancije u solid model je što omogućava niže troškove. Upotreba alata za analizu tolerancije je jednostavnija, a alat omogućava da se predvide varijacije sklopova na osnovu određene tolerancije za pojedinačne dijelove, uzimajući u obzir i deformaciju i obradu sklopa.
Simulacija varijacije proizvodnje, određuje je li proizvod i obrada, ispunjavaju zahtjeve kotiranja proizvoda i određuje utjecaj pojedinačnih tolerancija na varijaciju sklopa. Korištenje 3D Mastera u izradi tehničke dokumentacije za proizvodnju rezultira smanjenjem troškova do 90%.

U ovom videu možete pogledati kako se 3D model mosta prednje vilice motocikla koristi za određivanje presjeka te postavljanje kota i tolerancija.

Alat Sematic Tolerancing Advisor olakšava postavljanje tolerancija po površini 3D modela tako što ponudi opcije koje odgovaraju izabranim površinama. Dobivene rezultate moguće je prikazati i u 3D-u kao i na papiru. Bez obzira kako se prikazuje kotirani i označeni dio, sve oznake su asocijativne i mjenjaju se ovisno o promjeni 3D modela što ubrzava izmjene i smanjuje mogućnost pogreške u dokumentaciji.

 Želite probnu licencu? Pošaljite upit i poslati ćemo Vam 30-dnevnu probnu licencu.